Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Naisia syrjitään luennoilla ja absolutisteja järjestöissä

Tamy selvitti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

"Hyvä uutinen on, että harva oli kohdannut syrjintää tai häirintää", kuvailee projektisihteeri Milla Ilonen Tamyn yhdenvertaisuusselvityksen tuloksia. "Erityisen vähän niitä esiintyi Tamyn tilaisuuksissa."

Myös harrastus- ja ainejärjestöjen yhdenvertaisuusongelmista oli marraskuussa toteutetun nettikyselyn vastauksissa vähän mainintoja. Luennolla ja opetustilanteissa syrjintää oli sen sijaan kokenut tai ollut todistamassa jopa viidennes kyselyn 283 vastaajasta.

"Selvitimme tässä kyselyssä pääsääntöisesti vapaa-aikaa, mutta syrjintä opetuksen yhteydessä nousi aineistosta selvästi esiin. 20 prosenttia on paljon, ja on hälyttävää, jos opiskelija kokee tulevansa luennolla loukatuksi", Ilonen selventää.


Yleisin syrjintäperuste on selvityksen mukaan sukupuoli. Vastauksissa mainittiin muun muassa naisopiskelijoiden rintojen tuijottaminen, heidän kommenttiensa systemaattinen vastustaminen ja miehiä suuremmat vaikeudet saada ohjausta.

Muutamat miesopiskelijat sen sijaan kertoivat kokevansa syrjintää lääketieteissä, joissa ryhmän ainoa mies joutuu usein automaattisesti mallinukeksi opetustilanteissa.

Toistuva esimerkki järjestöjen yhdenvertaisuusongelmista oli, ettei absolutisteja huolita mukaan järjestämään bileitä. Muita opiskelijoiden vapaa-aikana kohtaamaa syrjintää ovat loukkaava vitsailu ja esteettömyyden laiminlyöminen. Useissa kyselyyn saaduissa vastauksissa kyseenalaistettiin vähemmistöjen liika huomioiminen.

"Monet arvelivat, ettei alkoholittomiin tapahtumiin tulisi ketään tai ettei omassa järjestössä ole liikuntarajoitteisia. Usein ajateltiin vitsailussakin vastuun olevan sillä, joka loukkaantuu", Ilonen kertoo.


Opiskelijat ovat kuitenkin hyvin moninainen joukko, sillä useampi kuin joka kuudes kyselyyn vastannut katsoi kuuluvansa johonkin vähemmistöön. Ilonen myös muistuttaa, että kuka tahansa voi joutua esimerkiksi onnettomuuden seurauksena pyörätuoliin, jolloin esteettömyys tulee tärkeäksi omassa elämässä.

"Kannattaa miettiä, miten moninainen joukko omankin järjestön tai jaoston pöydän ympärillä istuu. Yhdenvertaisuuden ei pitäisi olla vain vähemmistön asia. Kuka tahansa voi tulla jollain perusteella syrjityksi, joten yhdenvertaisuus edistää kaikkien hyvinvointia", Ilonen muistuttaa.

Ilonen harmittelee myös, että vain murto-osa vastaajista tiesi häirintäyhdyshenkilöistä, joihin häirintä- ja syrjintätapauksissa voi olla yhteydessä. Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Tamyn sosiaalipoliittinen sihteeri sekä järjestösihteeri.


Oskari Rantala

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto