Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Vastuullinen oppilaitos huolehtii opiskelijoistaan


Yliopisto-opinnoissa
eteneminen ja niistä suoriutuminen edellyttävät opiskelijalta niin psyykkisiä, fyysisiä kuin sosiaalisiakin voimavaroja. Monet opiskelijat kohtaavat opintojensa aikana erilaisia ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä johtuvia vaikeuksia, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus heidän hyvinvointiinsa ja kykyynsä opiskella. Opiskelukykyä suojaavana tekijänä voidaan nähdä erilaiset opiskelun ohjauspalvelut, joiden tulisi kattaa monipuolisesti ohjausta erilaisiin opiskelun ongelmiin ja opiskelijan elämän pulmakohtiin. Merkittävä osatekijä näissä palveluissa on opintopsykologin työ.

Opintopsykologien määrä korkeakouluissa on lisääntynyt ilahduttavasti, vaikkei jokaisesta yliopistosta opintopsykologia vielä löydykään. Tampereen yliopistossa työskentelee yksi opintopsykologi. Helsingin yliopistossa sen sijaan toimii viisi opintopsykologia, kun taas Jyväskylän yliopistossa opintopsykologin palveluja ei ole lainkaan tarjolla. Opiskelijoiden opiskelukyvyn ja jaksamisen tukeminen opiskeluvaiheessa edesauttavat sujuvaa työelämään siirtymistä ja työelämässä pärjäämistä pidemmällä tähtäimellä. Tänä syksynä Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry haastatteli eri yliopistoiden opintopsykologeja heidän työnkuvaansa liittyen. Vastauksista kävi ilmi, ettei opiskelijoiden avuntarve ole yliopistosta kiinni - jos yhdessä sellaista tarvitaan, niin miksei toisessakin.


Opintopsykologin vastaanotolla
pohditaan esimerkiksi itsenäistymiseen ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Opiskelijat voivat kohdata vaikeuksia tavoitteiden asettamisessa, tietyllä opiskelukyvyn osa-alueella, tai heillä voi olla motivaatio-ongelmia. Vastaanotolla voidaan perehtyä erilaisiin opiskelutekniikoihin, opintojen suunnitteluun tai toimintatapoihin oppimisvaikeuksien yhteydessä. Näiden lisäksi opintopsykologit voivat vetää erilaisia ryhmiä, esimerkiksi jännittäjille, opinnoissaan junnaaville tai gradun kanssa taisteleville opiskelijoille.

Myös opiskeluyhteisöön liittyvät teemat ovat tärkeitä. Opiskelun onnistumisen kannalta on merkittävää, että opiskelija integroituu ympäristöönsä, kuten muihin opiskelijoihin ja oppiaineen opettajiin. Ennaltaehkäisevä työ painottuu erityisesti silloin, kun opintopsykologien määrä on pieni opiskelijoiden määrään nähden. Näin on myös Tampereen yliopistossa. Opintopsykologi voi olla asiantuntijana kehittämässä ohjausta ja opetusta sekä olla henkilökunnan apuna. Tampereen yliopiston opintopsykologi on mukana muun muassa Campus Conexus II - opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintohin -projektissa. Kolikon kääntöpuolena tulee kuitenkin muistaa, ettei yksi opintopsykologi pysty vastaamaan kaikkeen opintopsykologisen yksilöohjauksen tarpeeseen.

Vastuullisen oppilaitoksen tulee huolehtia opiskelijoidensa hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä. Hyvinvoivat opiskelijat ovat myös korkeakoulujen ja koko yhteiskunnan taloudellinen etu, sillä vain hyvän opiskelukyvyn voimin valmistuminen määräajassa on mahdollista. Jokaisessa yliopistossa tulisi olla opintopsykologi tarjoamassa psykologista osaamista ja asiantuntijuutta koko tiedeyhteisön toiminnan ja kehittämisen tueksi.Suomen Psykologian Opiskelijain
Liiton (SPOL ry) hallituksen puolesta

Kaisa Yli-Pärri

Noora Kauranen

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto