Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Nuori nainen on riski

Suomi on monella mittarilla maailman paras maa. Meillä on kuitenkin vielä paljon korjattavaa esimerkiksi vanhemmuuden kustannusten jakamisessa vanhempien työnantajien kesken. Nyt työnantajalle on lähtökohtaisesti taloudellisesti suurempi riski palkata nuori nainen kuin mies. Tämä on omiaan pönkittämään epätasa-arvoisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. On kaikkien etu, että työnantaja voi palkata pätevimmän ja osaavimman hakijan sukupuolesta riippumatta.

Tällä hetkellä vanhemmuuden kustannukset lankeavat lähes yksinomaan äidin työnantajan harteille. Tämä vaikuttaa naisvaltaisten alojen työllistämismahdollisuuksiin ja palkanmaksukykyyn sekä kielteisesti nuorten naisten mahdollisuuksiin löytää vakituista työpaikkaa. Työnantajat ymmärrettävästi pyrkivät välttämään kustannuksia, joita aiheutuu työntekijöiden perhe- ja hoitovapaista. Raskaimpana kustannustaakka kohdistuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka vastaavat enemmistöstä yksityisen sektorin työpaikoista.

Perhe-elämän vaiheisiin liittyvän sosiaaliturvan kustannukset, kuten perhevapaiden kustannukset ja lapsen sairastumisesta johtuvat poissaolot, on siirrettävä kokonaan valtiolle ja rahoitettava kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista. Näin poistetaan työnantajalta vanhemmuudesta aiheutuva yllättävän kustannusriski. Tällöin työntekijän sukupuoli tai ikä ei enää vaikuttaisi merkittävällä tavalla työllistymiseen. Lisäksi naisvaltaisilla aloilla olisi mahdollisuus nousta palkkakuopasta.

Yleensä kavahdan aina, kun yhä uusia vastuita halutaan ulkoistaa valtion maksettavaksi. Tässä tapauksessa se kuitenkin on paikallaan ja luo aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa pärjätä omalla työllä tai työllistää sukupuolesta riippumatta.

Vanhemmuuden kustannusten kattaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista keräämällä kohtelee yrityksiä tasavertaisesti, sillä nettokustannukset keskittyisivät työvoimaintensiivisille aloille suorassa suhteessa työntekijämäärään. Tämä kannustaa myös pienempiä yrityksiä uusien työntekijöiden palkkaamiseen matalammalla riskillä, millä on selkeästi työllisyyttä lisäävä ja yrittäjyyttä tukeva vaikutus.

Uudistus vanhemmuuden kustannusten jakamisesta on viimein kirjattava hallitusohjelmaan ja toteutettava alkavalla vaalikaudella.Sofia Vikman

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto