Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Ekokampus ja jalanjäljet

Millaisia mahtavat olla Pirkkalan kunnan asukkaiden ympäristövaikutukset yhteensä? Entä minkä kokoinen onkaan Toijalan kunnan asukkaiden yhteinen ekologinen jalanjälki - tuplattuna? Tampereen yliopistossa opiskelee noin 15 400 tutkinto-opiskelijaa, lisäksi täällä on töissä noin 2 100 työntekijää. Pirkkalassa on asukkaita noin
14 300, Toijalassa 8 300. Ei siis ole laisinkaan samantekevää, miten yliopistollamme ympäristöasioita hoidetaan ja millaisia jälkiä tallustelustamme jää.

Tampereen yliopistossa ympäristöasioiden hoidosta ja kehittämisestä on saanut palkkaa yksi ihminen, ekokampuskoordinaattori.

Ekokampusprojekti käynnistyi vuonna 1995 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston aloitteesta.

Projekti lähti etenemään, kun opetusministeriö velvoitti kunkin Suomen korkeakoulun suunnittelemaan kestävän kehityksen ohjelman vuoden 1996 loppuun mennessä. Ekokampuskoordinaattorin työtä ovat hoitaneet monet määräaikaiset projektityöntekijät eri mittaisia aikoja. Ekokampuksella on jo kymmenen vuoden pituinen historia.

Olisikin siis jo korkea aika määräaikaisten projektityöntekijöiden sijasta vakinaistaa koordinaattorin työ ja alkaa puhua ekokampuksesta ilman projekti-sanaa.

Ekokampuksen tavoitteena on edistää ympäristöasioiden huomioimista niin yliopiston jokapäiväisessä toiminnassa kuin yliopistossa annettavassa opetuksessakin. Ekokampus on toiminut alusta lähtien yhteistyössä paitsi yliopiston henkilökunnan myös yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.

Koordinaattorit ovat tehneet yhteistyötä erityisesti ympäristöjaoston puheenjohtajien ja ainejärjestöjen ympäristövastaavien kanssa. Esimerkiksi viime vuonna ekokampus oli ympäristöjaostolle tärkeä yhteistyökumppani. Tamyssa ei ole ympäristöasioiden hoidosta palkkaa saavaa sihteeriä, joten ekokampuskoordinaattori on ollut tärkeä linkki ympäristöystävällisempien toimintatapojen välittymiseen myös 15 000 yliopistossa opiskelutyötään tekevälle opiskelijalle päin. Tällä hetkellä ekokampuskoordinaattorin tehtäviä hoitamaan ei ole palkattu ketään.

Mitähän tapahtuisi, jos esimerkiksi yliopiston tai ylioppilaskunnan kansainvälisiä suhteita ei työnään hoitaisi kukaan?

Tampereen yliopiston strategiassa todetaan, että "toimintakulttuurillaan yliopisto välittää arvojaan ja käsityksiään sekä opiskelijoilleen että muulle yhteiskunnalle."

Ympäristöarvojen osalta toivon asian tällä hetkellä olevan tasan päinvastoin. Miten ihmeessä opiskelijat ja muu yhteiskunta saisivat ympäristöarvoja välitettyä yliopistomaailman isokenkäisille?

Riitta Savikko
Tamyn ympäristöjaoston
puheenjohtaja vuonna 2004

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto