Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 
Aviisi 03/2006
kansi

Toiseen tutkintoon pääsy vaikeutunee

Tampereellakin on jo harkittu kiintiöitä vanhoille opiskelijoille

Korkeakouluopiskelun tehostaminen saattaa johtaa tulevaisuudessa siihen, että yliopistojen valintakokeisiin luodaan oma kiintiönsä niille, joilla on jo ennestään opiskelupaikka tai korkeakoulututkinto.

Opetusministeriö haluaa opiskelijat työelämään mahdollisimman nopeasti, ja tähän yhtälöön monen tutkinnon suorittajat ja ikuiset opiskelijat sopivat huonosti. Heidän sijaansa yliopistot ottaisivat kirjoilleen mieluummin saman vuoden ylioppilaita.

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta otti kiintiöt käyttöön joissain aineissa jo viime vuonna, ja tänä vuonna joukkoon liittyy yksi uusi oppiaine.

Päätös tehtiin, kun huomattiin, että joka kolmas tiedekunnan uusista opiskelijoista oli kirjoilla jossakin muuallakin tai jo suorittanut tutkinnon. Ainakin yksi turkulainen opiskelija on valittanut kiintiöistä opetusministeriöön.

"Valitettu on, mutta opiskelijavalinta on yliopistojen oma asia", ylitarkastaja Riku Neuvonen toteaa.

Yliopistolaki velvoittaa korkeakoulut kohtelemaan yhdenvertaisesti hakijoita, joilla on samanlainen koulutustausta.

Kiintiöitä ei suoraan kielletä missään, kunhan opiskelemaan hakeva tietää niistä jo opiskelupaikkaa hakiessaan.

"Kun hakija hakee, hänen pitää tietää, miten häntä tullaan kohtelemaan", Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri Anne Mikkola tiivistää.

Yleisin esimerkki jo käytössä olevista kiintiöistä on opiskelijavalinnassa tehtävä jako ylioppilaskokeen ja pääsykokeen yhteispisteillä sekä pelkän pääsykokeen pisteillä hyväksyttäviin.

Valitukset valinnoista
yleistyvät koko ajan

Mikkolan mukaan valitukset ja kysymykset opiskelijavalinnoista ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Hän uskoo trendin jatkuvan, sillä tutkintorakenneuudistus tuo mukanaan tilanteita, joihin ei vielä ole olemassa selkeää ratkaisumallia.

Epäselvyyksiä voi tulla esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen hakiessa yliopistoon maisteriohjelmaan.

Ylitarkastaja Neuvosen mukaan Turussa käyttöön otetun kiintiön kaltaisia ei ilmeisesti ole vielä käytössä muualla, mutta ainakin Joensuun yliopistossa kiintiöiden käyttöönottoa harkitaan.

Opiskelu- ja kansainvälisten asioiden osastopäällikkö Mikko Markkola kertoo, ettei Tampereen yliopistossa ole käytössä kiintiöitä toista tutkintoa tekeville. Asiasta on kuitenkin puhuttu, hän sanoo.

"Tampereen yliopisto yrittää noudattaa kestäviä hyvän hallinnon periaatteita. Tässä on se probleema, että on opiskelijan oman ilmoituksen varassa, onko hänellä muita opiskelupaikkoja."

Markkolan mukaan Suomeen pitäisi saada valtakunnallinen opinto-oikeus- ja tutkintorekisteri, josta asia voitaisiin aukottomasti tarkistaa.

"Jos yliopisto katsoo, että kiintiöt ovat tarpeellisia, niiden pitää perustua faktoihin", Markkola perustelee.

Tampereen yliopiston rehtorin Krista Varantolan mukaan olisi ongelmallista, jos kiintiöitä otettaisiin käyttöön omin neuvoin yksittäisillä aloilla. Periaatteessa hän on kuitenkin kiintiöiden kannalla.

"Kyllä ensisijaisesti pitäisi antaa mahdollisuus opiskeluun niille, joilla ei ole tutkintoa."

Tuomo Tamminen
| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto