Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Gradujen arvosanalausunnot hukkuvat byrokratiaan

Arkistokappaleista puuttuvat arvosanat vaikeuttavat esimerkkiä etsivien opiskelijoiden työtä

Linnan kolmannessa kerroksessa ovat vapaasti luettavissa vain vuoden 2003 jälkeen valmistuneet gradut. Loput ovat varastossa kellarissa. Kuva: Tuomo Tamminen.
Linnan kolmannessa kerroksessa ovat vapaasti luettavissa vain vuoden 2003 jälkeen valmistuneet gradut. Loput ovat varastossa kellarissa. Kuva: Tuomo Tamminen.


Uusien gradujen arvosanat ja arvostelut saa nykyisin nähtäväkseen vain pyytämällä niitä erikseen työn hyväksyneeltä laitokselta.

Tampereen yliopistossa alettiin vuonna 2005 kannustaa opiskelijoita julkaisemaan gradunsa verkossa. Jos opiskelija antoi luvan verkkojulkaisuun, hänen ei tarvinnut maksaa entiseen tapaa gradun arkistopainoksen monistus- ja kansituskustannuksia.

Tässä yhteydessä luovuttiin vanhasta käytännöstä, jonka mukaan opiskelijalta kysyttiin, saako verkossa julkaistavaan graduun liittää myös gradun arvosanan.

Arvosanan julkaisemisen pelättiin vähentävän opiskelijoiden innokkuutta antaa lupa gradujensa verkkojulkaisuun.

Verkkojulkaisun edistämistä ja gradujen arkistointia pohtinut työryhmä arvioi tuolloin, että arvosanansa antaisivat julkistaa työstään kiitosta saaneet opiskelijat, kun taas heikommin pärjänneet opiskelijat saattaisivat luopua koko verkkojulkaisusta epäsuotuisan vertailun välttääkseen.

Ratkaisu on tulevien opiskelijasukupolvien kannalta ongelmallinen. Vanhojen gradujen arvosanojen julkaiseminen auttaisi omaa opinnäytettään tekevää opiskelijaa luomaan käsitystä siitä, mitä minkäkinlaiseen arvosanaan vaaditaan. Vielä enemmän apua olisi siitä, että arvosanojen lisäksi julkaistaisiin myös gradun sanallinen arvostelu.


Aluksi oltiin varovaisia

"Se oli varmaan varovaisuutta siinä vaiheessa, kun aloitettiin uutta käytäntöä", asiaa selvittänyttä työryhmää johtanut aluetieteen professori Jouni Häkli arvioi nyt.

"Pedagogisena kysymyksenä olisi perusteltua, että opiskelijalla olisi käytettävissä vähän kättä pidempää vanhoja graduja tarkastellessaan."

Häkli kertoo, että ainakin aluetieteen laitoksen graduseminaareissa on ollut tapana luetuttaa ja arvioituttaa opiskelijoilla vanhoja graduja, ja vertailla näiden tekemiä arvioita virallisiin arvostelulausuntoihin.

Sekä Häkli että yliopiston kirjaston kustannuspäällikkö Outi Sisättö pitävät mahdollisena, että käytäntöä voitaisiin muuttaa, jos siitä päästäisiin yliopistossa yksimielisyyteen ja muutokset olisivat teknisesti yksinkertaisia toteuttaa.

"Tämä on saatu viime vuonna rullaamaan niin hyvin, että voidaan harkita joitakin lisäyksiä", Sisättö sanoo.

Sisätön mukaan lupaa arvosanan julkaisemiseen voisi olla helppo kysyä opiskelijalta esimerkiksi yliopiston opiskelijatietojärjestelmän eli NettiOpsun kautta samalla, kun opiskelija antaa luvan gradunsa julkaisemiseen verkossa. Arvostelun saaminen verkkoon vaatisi jo suurempia muutoksia.

Sisättö huomauttaa, että kovin paljon järjestelmää ei voida monimutkaistaa. Tampereen yliopistossa tehdään vuosittain noin tuhat opinnäytetyötä, joiden käsittelyssä laitoksilla ja kirjastolla on nykyisinkin paljon työtä.

Viime vuonna jo 697 eli yli 70 prosenttia Tampereen yliopiston uusista graduista julkaistiin verkossa.

Suurimmassa osassa Suomen muita yliopistoja gradujen verkkojulkaisemista vasta kehitetään.

Myös Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Simo Autio kannattaa arvosanalausuntojen saatavuuden parantamista.

"Gradut ovat vähän aliarvostettuja akateemisena materiaalina. Eivät ne tietenkään parhaita lähteitä ole, mutta samat gradun aiheet toistuvat vuodesta toiseen. Niiden arvostelujen lukemisesta voi olla opiskelijalle hyötyä."

Autio pitää tarpeellisena, että arvostelulausunnot löytyisivät ainakin kirjaston arkistokappaleiden välistä. Niiden verkkojulkaisuun hän suhtautuu kuitenkin varovaisesti.

Kaikki yliopiston opinnäytetyöt ovat julkisuuslain nojalla julkisia asiakirjoja, joita kenellä tahansa on oikeus selata.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kuitenkin ohjeistanut korkeakoulujen kirjastoja, että opinnäytetöiden arvosanat ja arvostelut eivät ole osa niitä julkisia perustietoja, jotka voidaan liittää verkossa julkaistavaan tai tulostettuun graduun ilman opiskelijan lupaa.

"Siinä on kuitenkin jollakin tapaa aika henkilökohtaisesta palautteesta kyse", Jouni Häkli myötäilee.

Tuomo Tamminen
| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto