Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Yrittäjyys tuli kampukselle

Humanisteista tulee yrittäjiä useammin kuin kauppatietelijöistä, mutta pääainetta tärkeämpää ovat ideat ja oikea asenne.

Stream Tampereen hallituslaiset vasemmalta Mikko Kutinlahti, Pyry Hurula, Lauri Kutinlahti ja Einari Stylman haluavat tuoda yrittäjyyden myös yliopistojen käytäville.
Stream Tampereen hallituslaiset vasemmalta Mikko Kutinlahti, Pyry Hurula, Lauri Kutinlahti ja Einari Stylman haluavat tuoda yrittäjyyden myös yliopistojen käytäville.

Asenne on tärkein. Yrittäjyys on kaikille hyvä vaihtoehto, opiskelee sitten mitä tahansa", Mikko Kutinlahti, yksi yhdeksästä Stream Tampere ry:n perustajasta kertoo.

Vuoden toiminnan jälkeen uudella yhdeksän hengen ydinporukalla startattu Stream kuvailee itseään rajapinnaksi opiskelijoiden ja yrittäjyyden välillä. Yhdistys haluaa luoda ammattikorkeakouluista tuttua yrityshenkeä myös yliopistoille.

Verkostoitumista ja erilaisia seminaareja järjestävän Streamin toiminta konkretisoituu Boot camp -tapahtumassa. Se on viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa kokeneiden yrittäjien valmennuksessa hiotaan liikeidea liiketoimintasuunnitelmaksi.

"Ajatuksena on, että useat ennalta sovitut tiimit hiovat omia ja toistensa ideoita yhdessä. Tavoitteena on niin pitkälle hiotut liiketoimintasuunnitelmat, että ne voidaan esittää seuraavalla viikolla mahdollisille rahoittajille, yhteistyökumppaneille ja tuleville tiimijäsenille", toinen Streamin hallituslainen Lauri Kutinlahti kertoo.

Seuraava Boot camp pidetään 4.-6. maaliskuuta ja viikonlopun aikana valmistuneet suunnitelmat esitellään 9. päivä keskiviikkona.

Yliopistojen ja korkeakoulujen ympärille kasvaa erilaista yrittäjyyttä ja innovaatiota edistäviä yhteisöjä. Yrittäjyys valtaa alaa kuitenkin tulevaisuudessa myös konkreettisena osana yliopistojen toimintaa. Vielä ei ammattikorkeakouluista tuttuja yrittäjyysyksiköitä ole kuitenkaan yliopistoihin saatu. Tampereen ammattikorkeakoulun vuonna 1999 perustettu Proakatemia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun vuonna 1993 alkunsa saanut Tiimiakatemia yhdistävät osuuskuntayrittämisen suoraan opintoihin.

Yliopistouudistuksen myötä yrittäjyys on kuitenkin otettu konkreettisemmin mukaan opintoihin ainakin Aalto-yliopistossa. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut tuovat yrittäjyyttä esiin talven mittaan kolmella eri näkökulmista järjestettävällä tapahtumalla. Samalla myös yliopiston perinteisten yrittäjävoittoisten opiskelualojen rajat murtuvat.

"Viiden vuoden kuluttua valmistumisesta humanistit ilmoittavat toimivansa omassa yrityksessä kauppatieteilijöitä useammin", Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden kehityspäällikkö Kaisa Lammi kertoo.

Konkreettista muutosta uusien yrittäjien koulutustaustassa huomataan myös Uusyrityskeskus Ensimetrissä.

"Pääasiassa yrittäjiksi ryhtymisessä kasvua on näkynyt ammattikorkeakoulupuolella, mutta myös yliopistotaustaisten yrittäjien määrä on ollut selvästi nousussa. Asiakkaistamme on yrityksen perustamishetkellä opiskelevia nykyään noin kolmetoista prosenttia, kun kymmenen vuotta sitten niitä oli vain kolme prosenttia", Ensimetrin kehityspäällikkö Kaj Heiniö kertoo.

Kaikista Suomen yrittäjistä noin 14 prosentilla on taustallaan ammattikorkea- tai yliopistotutkinto.


Parin vuoden ajan Helsingissä toiminut Aalto entrepreneurship society, eli AaltoES toimii esikuvana Stream Tampereelle. AaltoES on tutkinto- ja jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden organisaatio, joka tuottaa innovaation kautta syntyviä niin sanottuja start-up-yrityksiä. Yhdistys on nimestään huolimatta Aalto-yliopistosta irrallaan toimiva ja itsenäisesti rahoitettu.

"Aalto-yliopiston synnyn myötä on ryhdytty luomaan aivan uudenlaisia puitteita yrittäjyydelle. Ylin johto on ottanut positiivisen suunnan ja haluaa, että Aallosta voi ja on helppo syntyä uusia yrityksiä", AaltoES:n puheenjohtaja Mikko Kuusi kertoo.

AaltoES:n toiminnan vaikutuksesta Aalto-yliopisto on perustanut yrittäjähenkisen työskentelytilan. Aalto venture garage -nimellä kulkevassa tilassa toimii tällä hetkellä noin 50 aloittavaa yritystä kehittämässä ideoita.


Pirkanmaalaisille yrittämisestä kiinnostuneille ehkä tunnetuin palvelu on Ensimetri. Siellä yritysidealleen saa asiantuntijoiden mielipiteen ja jatkokehitysideoita. Ensimetrin asiakkaista vain noin kolmekymmentä prosenttia perustavat yrityksen, eli moni liikeidea jää vain ideaksi. Ensimetri ei tarjoa suoraan opiskelijoille tarkoitettuja palveluita, mutta yrittämisen säännöt pätevät kaikkiin. Ensimetrin kehityspäällikkö Kaj Heiniön mielestä opiskellessa perustettu sivutoiminen yritys on hyvä tapa aloittaa yritystoiminta.

"Yritystoimintaan liittyy opiskelijalla samat riskit ja velvoitteet: rahaa voi hävitä, sanansa täytyy pitää ja verot pitää maksaa. Opiskelijat kuitenkin usein myyvät omaa työtään eikä investoinneiksi tarvita muuta kuin puhelin ja tietokone. Riskit ovat siis pienemmät", Heiniö kertoo.

Käytännön neuvoja ja liikeidean arviointia tarjoavan Ensimetrin ja verkostoitumista ja työpajoja järjestävän Streamin lisäksi Tampereella toimii myös Uusi tehdas. Se koostuu kolmesta yksiköstä. Niiden tarkoituksena on linkittää opiskelijoita työskentelemään suuryritysten kanssa, kehittää liikeideoita eteenpäin ja auttaa innovoimaan.

Uuden tehtaan Demola on korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu linkki yritysten innovaatioprojekteihin.

"Opiskelijoista kootut tiimit toteuttavat asiakasyritysten projekteja, mutta omistavat luomuksensa oikeudet. Mikäli asiakasyritys on tyytyväinen projektin tuloksiin, se voi ostaa innovaatiosta rinnakkaiseen käyttöön oikeuttavan lisenssin. Lisenssi ei siis estä tiimiä jatkamasta projektin kehitystä eteenpäin. Tiimi voi jopa kieltäytyä myymästä lisenssiä, jos haluavat yksinoikeudella jatkaa projektin kehitystä", Bernard Garvey Uudelta tehtaalta kertoo.

Garvey vastaa Demolan kansainvälisestä yhteistyöstä ja kaikki Demolan projektit ovatkin avoimia myös kansainvälisille opiskelijoille.

Toinen Uuden tehtaan yksiköistä on Protomo. Se on julkisrahoitteinen yrittäjyysympäristö, joka tukee yritysideoiden eteenpäin viemistä. Usein Protomo toimii Demolassa työskennelleen tiimin idean jatkojalostuspaikkana. Yhteisöille suunniteltuja mobiilikarttoja tuottava yritys Zonear on hyvä esimerkki Demolan ja Protomon kautta itsenäiseksi yritykseksi edenneestä Uuden tehtaan tiimistä.

Kolmas yksikkö on Suuntaamo, joka kokoaa ihmisiä yhteen testaamaan ja jalostamaan idea-asteella tai jo olemassa olevia demotuotteita.


Demolan ongelmana on ollut vahva teknologinen suuntautuminen. Projekteihin ei ole päässyt, jos koodi tai tietotekniikka eivät ole opiskeluista tuttuja työkaluja. Sosiaalista ja yhteiskunnallista lähtökohtaa on kuitenkin ryhdytty tuomaan Demolassa voimakkaammin esiin. Se avaa ympäristön myös monien muiden alojen opiskelijoille.

"Teemme esimerkiksi energianeuvola-palvelua ympäristötietokeskus Moreeniaa ylläpitävän Ekokumppanit oy:n kanssa. Tällä hetkellä Moreenian ympäristönäyttely ei ole sellainen palvelukonsepti, joka tavoittaa esimerkiksi 19-30 -vuotiaita miehiä", sosiaalisten innovaatioiden vetäjä Riina Pulkkinen Demolalta kertoo.


Seuraavan kerran Tampereen yliopistosta valmistuneiden yrittäjien tarinoita pääsee kuulemaan 23. helmikuuta järjestettävässä Alumnit antavat takaisin - Yliopistolta yrittäjäksi -tapahtumassa.

"Meillä on vahvasti yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen yliopisto, jossa yrittäjyys ei ole päällimmäisenä uravaihtoehdoissa. Esimerkiksi englantilaisen filologian opiskelijalle on melko kaukainen ajatus ryhtyä yrittäjäksi vaikka se on hyvä mahdollisuus", Tampereen yliopiston alumnit ry:n hallituksen jäsen Riikka Rahikainen kertoo.

Tapahtumassa on läsnä yhden kauppatieteilijän lisäksi myös suomen kielen ja kasvatustieteen pääaineista valmistuneet yrittäjät.


Ville Ilkkala

Neljä vinkkiä yrittäjyydestä kiinnostuneelle opiskelijalle


1) Käy kursseja! Yrittäjyyteen apuja antavia kursseja on tarjolla Tampereen yliopistossa, esimerkiksi humanistien yrittäjäkurssi. Liiketalouden sivuaineopinnot auttavat myös. Tampereen yliopisto on lisäksi järjestänyt Tampereen teknillisen yliopiston kanssa yhteistyössä esimerkiksi johdatus yrittäjyyteen -kurssin. Lisätietoa kurssista saa osoitteesta: ww.uta.fi/laitokset/jola/opiskelu/opintokokonaisuudet.php


2) Verkostoidu! Verkostoitumisesta puhutaan nykyään kaikkialla. Verkostoituneena sinulla on ympärilläsi yrittäjähenkisiä ihmisiä, jotka auttavat sinua ja tarjoavat mahdollisuuden yhteistyöhön. Verkostoitumiseen tarkoitettuja yhdistyksiä ja organisaatioita ovat esimerkiksi Stream Tampere, Uusi tehdas ja Suomen yrittäjät alayhdistyksineen. Myös ainejärjestösi on hyvä paikka verkostoitumiselle. Helpoin tapa verkostoitua on kysyä ihmisiltä, mitä he tekevät ja kertoa mitä sinä teet.


3) Innovoi! Ilman liikeideaa on yrittäminen usein vaikeaa. Esimerkiksi Stream Tampereen järjestämä Boot camp -tapahtuma 4.-6. maaliskuuta on hyvä tilaisuus hioa omaa ideaa tai päästä mukaan kehittämään muiden ideoita. Demolan projekteissa pääset mukaan innovatiiviseen tiimiin, joka saattaa tuottaa jatkoprojekteja jopa yritykseksi asti.


4) Ota selville! Yrittäjän arki ja rahaliikenne eivät ole samanlaisia kuin palkkatyössä. Opiskelijan on hyvä miettiä yrittäjyyttä kokonaisuuden kannalta, ja ottaa ajoissa selville siihen liittyvät säädökset koskien esimerkiksi sosiaaliturvaa ja työttömyysetuuksia. Näin voidaan välttää ikäviä yllätyksiä.

Yrityksen perustamiseen liittyy myös paljon paperisotaa, jossa muiden käytännön kysymysten ohessa Ensimetri auttaa.

Ensimetristä voi varata omaa liikeideaa käsittelevän asiantuntijatapaamisen ajanvarausnumerosta 03 251 6600.


Räväkkäämpää vaatteiden nettikauppaa

Maaliskuun puolessa välissä aukeaa graduaan Tampereen yliopistossa viimeistelevän Tiina Ronkaisen verkkokauppa Disturb.fi. Disturb on nuorten aikuisten räväkkäämpään arki- ja klubipukeutumiseen keskittynyt vaatteiden verkkokauppa. Ronkaisen pääaine ranska takaa kielitaidon, sivuaineina opiskeltu liiketalous ja markkinointi sekä yritysjuridiikka antavat pohjan yrittäjyyteen.

"En ollut varsinaisesti suunnitellut ryhtyväni yrittäjäksi, mutta ikään kuin luiskahdin tähän mukaan. En kovin humanistista uraa ole koskaan suunnitellut ja huomasin pian, että yrittäjyys sopii luonteelleni", Ronkainen kertoo.

Tamperelaiselle opiskelijalle yrityksen perustamispaikka ei olekaan Tampere, vaan Oulu, jossa yrityksen keskusvarastoa täytetään parasta aikaa.

"Oulussa on paljon opiskelijoita, mutta vähemmän erikoisempia vaateliikkeitä. Oulu ei ole se ainoa juttu, vaan aiomme laajentaa markkinoinnin koko Suomeen, kaupunki kerrallaan."


Superruokaa vaikka hampun siemenistä

Smootila Shasa on marraskuussa Jyväskylään avattu superruokaan keskittyvä ravintola, pirtelöbaari ja kauppa. Erikoisista aineksista kootut pirtelöt pitävät sisällään goji-marjoja, nokkosta tai vaikka hampun siemeniä. Aineksia voi ostaa sellaisenaan myös mukaan.

"Paremmin päihteenä tunnettu hamppu on superhyvää ruokaa, joka on täynnä proteiinia", Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjäyksikössä Tiimiakatemiassa tradenomiksi opiskeleva Pessi Peura kertoo.

Peura perusti Shasan yrityskumppanin kanssa Tiimiakatemiassa. Mukana on myös työstään lopputilin ottanut insinööri.

"Olemme kaikki itseoppineita ruoanlaiton suhteen. Mielestämme laadukkaan sapuskan tekemiseen ei tarvita tutkintoa, vaan laadukkaita raaka-aineita. Teemme ruokaa mahdollisimman ravintorikkaasta luomutavarasta".

Shasa tähtää neljään liikkeeseen joulukuuhun 2011 mennessä. Peura tulee laajentamaan Shasa-ketjua Tampereelle helmikuun lopussa.


Vaivattomampaa verkkojulkaisemista

Mediajalostamo on seitsemästä erilaisilla opiskelutaustoilla varustetuista yrittäjästä koostuva internet-viestintätoimisto. Mukana on tradenomi, ammattikoulun käynyt ja yliopistolaisia hypermediasta filosofiaan. Helsingin ja Jyväskylän yliopistoilla opiskellut toimittajataustainen Ilpo Puhakka on ollut mukana toiminnassa Mediajalostamon perustamisesta alkaen.

"Yrityksemme toteuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmilla vaivattomia verkkojulkaisuja, jotka istuvat verkkoon", Puhakka kertoo.

Tiimi toteutti ensimmäisenä referenssinään Turun ylioppilaslehden verkkosivut, jonka jälkeen yritys varsinaisesti käynnistettiin. Pienen hapuilun jälkeen Mediajalostamo on nyt uudistanut strategiansa ja saanut myyntipuolensa kuntoon.

"Olemme ryhtyneet ymmärtämään, miten liiketoimintaa pitää tehdä: pitää rajata omat työtehtävänsä ja ulkoistaa sellaiset asiat, jotka eivät itseltä suju", Puhakka kertoo.

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto