Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Toisen tutkinnon haluavan kannattaa kiirehtiä

Opiskelijavalintojen uudistuksella aiotaan vuodesta 2014 rajata yhteishaussa olevat opiskelupaikat ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Jos haluat hakea toista tutkinto-oikeutta tai opiskelemaan uutta alaa, se kannattaa tehdä viimeistään vuoden 2013 yhteishaussa.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat aiotaan uudistaa vuoden 2014 yhteishaussa. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on rajata päävalinnat ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2014 yhteishaussa aiotaan ottaa käyttöön kiintiöt ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Myöhemmin yhteishaun opiskelupaikat on tarkoitus varata kokonaan ensimmäistä tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakeville.

Samalla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen haku yhdistetään samaan yhteishakuun ja kehitetään sähköistä haku- ja valintajärjestelmää.

Opiskelijavalintojen uudistus on edelleen ministeriön käsittelyssä, mutta Tampereen yliopiston opintoasian päällikön Mikko Markkolan mukaan hallitusohjelmassa määritelty suunta on selvä.

"Uskoisin, että jonkinlaiset kiintiöt tulevat, mutta niiden pitää olla sellaiset, että kaikki ymmärtävät ne. Yliopistot päättävät kuitenkin itse opiskelijavalinnan yksityiskohdista. Tampereen yliopisto seuraa valtakunnallisia linjoja. Yritämme toimia järkevästi, että saamme mahdollisimman hyviä opiskelijoita ja samalla vastaamme yhteiskunnan asettamiin tavoitteisiin."

Uudistuksen päämääränä on nopeuttaa korkeakoulutuksesta työmarkkinoille siirtymistä. Toisaalta opetusministeriön kehittämissuunnitelmassa halutaan edistää elinikäistä oppimista. Koulutusalaa sekä korkeakoulujen välillä että niiden sisällä vaihtaville aiotaan opetusministeriön suunnitelmien mukaan tarjota "uusia joustavia tapoja hakeutua uuteen koulutukseen."

"Uudistuksella ei haluta rajata elinikäistä oppimista", Markkola selventää.

"Yksi taustalla oleva ongelma on se, että monet opiskelijat hakeutuvat tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja eivät suorita tutkintoa. Se aiheuttaa ongelmia yliopistolle."Toinen merkittävä uudistus on, että yhteishaussa hakeneelle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Vuoden 2014 yhteishaussa korkeakouluun hakija asettaa korkeintaan kuusi hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Vaikka hakija tulisi valituksi useaan kohteeseen, hänelle tarjotaan järjestyksen perusteella vain yhtä paikkaa. Hakutoivejärjestys on sitova, mutta hakija voi muokata järjestystä hakuajan päättymiseen saakka.

"Silloin täytyy todella punnita omaa näkemystään, mihin haluaa ensimmäiseksi", Markkola sanoo.

"Eihän ihminen joudu opiskelemaan paikkaan, johon ei ole hakenut. Elämä on täynnä valintoja."Samuli Huttunen
OpiskelijavalinnatOpiskelijavalintojen perusteet muuttuvat vuoden 2014 yhteishaussa.Toisen tutkinnon haluavan kannattaa hakea viimeistään vuoden 2013 yhteishaussa.Vuonna 2014 ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat valitaan omassa kiintiössään.Opiskeljan, jolla jo on opiskeluoikeus, on vaikeampi tulla valituksi yliopistoon.| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto