Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Valmistuneiden työttömyys noussut vain hieman

Ei kannata panikoida 26 prosentin nuorisotyöttömyydestä, sillä maisterit valmistuvat noin 30-vuotiaina.

Vastavalmistuneiden maisterien työttömyysprosentti on noussut Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden tuoreen sijoittumisseurannan perusteella lamasta huolimatta vain 0,4 prosenttiyksikköä vuoden aikana. Vuonna 2008 Tampereen yliopistosta valmistuneiden työttömyysprosentti on seurantaan vastanneiden vastausten perusteella 4,8 prosenttia. Seurannan vastausprosentti oli 68 ja kysely toteutettiin noin vuosi valmistumisen jälkeen. Vuonna 2007 valmistuneilla vastaava työttömyys oli 4,4 prosenttia ja vuonna 2006 valmistuneilla 3,3 prosenttia.

Vuosi 2008 oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä valmistuneita oli lähes kaksinkertainen määrä tavalliseen vuoteen verrattuna tutkintorakenneuudistuksen takia.

"Osa valmistuneista oli jo pitkään työelämässä olleita, jotka valmistuivat uudistuksen takia ja jatkoivat entisessä työpaikassaan", ura- ja rekrytointipalveluiden yhteyskoordinaattori Reeta Eloranta sanoo.

Alakohtaisesti vuonna 2008 valmistuneiden työttömyysprosentti vaihtelee lääketieteen ja psykologian nollasta humanistien yhdeksään. Vuonna 2007 valmistuneiden humanistien työttömyysprosentti oli kahdeksan.

"Kun kysyttiin vuonna 2008 valmistuneilta, mitkä tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin, ovat vastaajat ilmoittaneet yleisimmäksi syyksi työkokemuksen puutteen ja alueellisen työmarkkinatilanteen. Samat tekijät olivat vaikeuttaneet myös vuonna 2007 valmistuneiden työllistymistä", ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämispäällikkö Kaisa Lammi kertoo.


Vastavalmistuneiden työttömyysprosentit voivat tuntua uskomattoman pieniltä, koska nuorisotyöttömyys oli helmikuussa peräti 25,7 prosenttia. Nuorisotyöttömyydellä tarkoitetaan 15-24-vuotiaiden työttömyyttä.

"Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden keski-ikä Tampereen yliopistossa vuonna 2009 oli noin 30 vuotta, joten valmistuneet eivät sijoitu viralliseen nuorisotyöttömien haarukkaan, Lammi kertoo.

Lisäksi Lammi muistuttaa, että vaikka korkeakoulutettujen työttömien lukumäärä on noussut laman aikana ja on korkeampi kuin vuosiin, kokonaisuudessaan korkeakouluasteen suorittaneiden työttömyysprosentti vuoden 2009 lopussa oli noin 4,5 eli puolet koko työväestön työttömyysprosentista, joka on tällä hetkellä noin yhdeksän.

Valtakunnalliset vastavalmistuneidenkin työttömyysluvut kannustavat korkeaan koulutukseen. Viimeisen tilaston mukaan eli vuonna 2008 korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyivät parhaiten kaikista opintonsa päättäneistä. Akateemisista vajaat 90 prosenttia oli työssä vuoden 2008 lopussa. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden maisterien ja diplomi-insinöörien työhön sijoittuneiden osuudet kasvoivat hieman. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista työhön sijoittui 74 prosenttia, mikä tarkoittaa puoli prosenttiyksikköä pienempää osuutta kuin edellisvuonna. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysluvut ovat vielä korkeampia kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla.


Moni laman keskelle valmistuva miettii kuitenkin, että jos on jäämässä työttömäksi, kannattaako jatkaa opintoja vai mennä kortistoon. Lammilla ei ole suoraa vastausta ongelmaan.

"Tilanteet vaihtelevat ja riippuvat jokaisen henkilökohtaisesta tilanteesta. Opintoja jatkamalla voi kenties vielä suorittaa jotain, mistä on kiinnostunut. Kortistoon menemällä voi päästä mukaan työvoimapoliittisiin tukitoimenpiteisiin ja työllistymistä tukevaan ja jouduttavaan täsmäkoulutukseen", Lammi miettii.


Hertta-Mari Kaukonen

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto