Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Tampereesta asukasdemokratian mallikaupunki

Kuntademokratiasta ja ihmisten osallisuudesta puhutaan aina muutama viikko vaalien jälkeen kun poliitikot ja media kerääntyvät kauhistelemaan alenevaa äänestysprosenttia. Tämän jälkeen otsikot kuivuvat nopeasti kasaan ja keskustelu siirtyy kuntademokratiayksiköiden valmistelevien virkamiesten pöytälaatikoihin.

Demokratian kehittäminen ja kuntalaisosallistuminen kuitataan pari kertaa vuodessa järjestettävillä asukasilloilla ja kaavojen valmisteluun liittyvillä kuulemistilaisuuksilla. Ehkä asiat voisivat olla myös toisin?Tampereella sovittiin viime kuntavaalien jälkeen neljän pääpuolueen kesken kuntademokratian kehittämisen suuntaviivoista. Pormestariohjelman yhdeksi selkeäksi tavoitteeksi kirjattiin, että kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia lisätään tällä valtuustokaudella. Keinovalikoimaan sisällytettiin joukko erilaisia suoran ja edustuksellisen demokratian muotoja. Näitä ovat muun muassa osallistuvan budjetoinnin kokeilut, aluelautakuntamallin pilotointi, verkko-osallistumisen parempi hyödyntäminen, päätöksentekoaineiston visualisoinnin lisääminen ja kaupungin tietovarantojen nykyistä laajempi avaaminen. Samalla sovittiin, että Tampere tukee suoran pormestarivaalin mahdollistavaa lakimuutosta.Pormestariohjelman kirjaukset on tarkoitus konkretisoida elokuussa käsittelyyn tulevassa kaupunkistrategiassa. Toivonkin, että kaupunginvaltuustolla on rohkeutta jatkaa aiemmin valitsemalla linjallaan ja tehdä Tampereesta asukasdemokratian mallikaupunki.

Tavoitteiden edistämiseksi tulisi myös asettaa oma työryhmä, joka hioisi osallisuuden palaset käytännön työkaluiksi kuntalaisille, päättäjille ja virkakoneistolle. Työryhmän jäseniksi tulisi päättäjien lisäksi kutsua eri alueiden asukkaita sekä erilaisten intressiryhmien edustajia. Osallisuus kun ei voi olla vain päättäjien keskenään linjaama asiantila.Vaikka kaupunki voikin edistää osallisuutta erilaisten vaikuttamismallien kautta, ei mikään työkalu voi korvata ihmisistä itsestään lähtevää aktiivisuutta ja halua vaikuttaa. Tämän vuoksi onkin tärkeää antaa asukkaille itselleen tilaa organisoitua ja toimia. Esimerkkejä kaupunkilaisten omaehtoisesta tekemisestä löytyy Tampereelta runsaasti. Muun muassa omalla asuinalueellani Kalevassa asukkaiden itsensä järjestämät pihakirppikset ja jumppakerhot alkavat olla jo arkipäivää. Kaupungin onkin oltava ennen kaikkea tekemisen mahdollistaja.

Lopulta osallisuuden rakentaminen ja uudenlaisen osallistumiskulttuurin luominen edellyttää yksinkertaisimmillaan kuntapäättäjiltä tahtoa ottaa kuntalaiset mukaan paikalliseen päätöksentekoon ja kuntalaisilta halua vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen. Molempien tahojen on oivallettava, etteivät kuntalaiset ole vain päätöksenteon tilintarkastajia vaan oman arkensa asiantuntijoita, joita yksinkertaisesti kannattaa ja tulee kuunnella myös vaalien välillä.Sanna Marin

Kirjoittaja on Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kunta- ja aluejohtamisen opiskelija.| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto