Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

TOAS:n vastine: Miten saada vaihtarit noudattamaan sääntöjä?

Toasin kuva Lapinkaaresta näyttää, mitä käy, ”kun biletys ottaa vallan ja unohtuu, että samassa tilassa pitää aamulla luennolle lähtevien opiskelijoiden syödä aamupala”.
Toasin kuva Lapinkaaresta näyttää, mitä käy, ”kun biletys ottaa vallan ja unohtuu, että samassa tilassa pitää aamulla luennolle lähtevien opiskelijoiden syödä aamupala”.

Aviisin kesänumerossa (7/2012) Tamyn hallituksen jäsen kirjoitti, että Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (Toas) ei pidä kansainvälisistä opiskelijoista. Mielipide herättäää ihmetystä, koska Toas on ainoa taho Tampereella, joka on mahdollistanut asumisen osalta yliopistojen ja korkeakoulujen kansainvälistymisen. Toasille majoittuu tätä nykyä vuosittain noin 750 uutta kansainvälistä opiskelijaa. Kansainväliset opiskelijat edustavat noin 10 prosenttia Toasin asukkaista. Osa huoneista, atk-järjestelmät, yhteistyösopimukset ynnä muut asiat on sovittu ja järjestetty Toasilla kansainväliset opiskelijat huomioiden.


Toas on kiinnostunut asiakkaistaan ja heidän mielipiteistään. Maaliskuussa 2012 valmistui asiakastyytyväisyystutkimus, joka oli suunnattu Toasilla asuville kansainvälisille opiskelijoille. Tutkimus perustuu 270 vastaukseen, vastausprosentti oli 39. Arvio Toasin toiminnasta oli 5, asteikon ollessa 1 - 7.

Vastaajien odotukset ja Toasin toteutunut toiminta olivat monen tekijän kohdalla lähempänä toisiaan kuin edellisessä tutkimuksessa. Erityisesti Toasin yhteydenottoa ja informaation lähettämistä koskeva "palveluvaje" kaventui (vaje -0,2 (-1,1)). Myös kiinteistönhuollon toiminta vastasi paremmin vastaajien odotuksia (vaje -1,4 (-1,7)). Asuntojen sijaintiin ja erityisesti omaan huoneeseen oltiin tyytyväisiä (vaje -0,5 (-1,0)).

Vuosien saatossa Toasin tekemät kehitystoimenpiteet ovat olleet mielestämme oikeansuuntaisia. Tyytyväisyys Toasin toimintaan on lisääntynyt myös kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa. Tähän tulokseen pääseminen on vaatinut työtä ja asioiden kehittämistä. Valmista ei ole vieläkään.


Toasilla on yhteinen huolenaihe ylioppilaskunnan kanssa. Myös suurimmalla osalla kansainvälisistä opiskelijoista on mielessä tämä sama huoli: miten saada Suomessa vain lyhyen aikaa asuvat vaihto-opiskelijat noudattamaan hyviä asumisen sääntöjä ja käyttäytymisohjeita opiskelija-asunnoissa?

Valtaosa heistä sääntöjä toki noudattaa, ja he tuovat olemassaolollaan pelkästään mukavaa eloa ja väriä tänne suomalaiseen kulttuuriin. Mutta sitten on se pienempi osa, joiden käytöksen takia on jouduttu tekemään ikäviä päätöksiä, kuten sulkemaan yhteinen tila yöksi tai tilaamaan vartija kohteessa kiertämään.

Ohessa oleva kuva on esimerkki siitä, miten voi käydä, kun biletys ottaa vallan ja unohtuu, että tuossa samassa tilassa pitää aamulla luennolle lähtevien opiskelijoiden syödä aamupala. Jotain siis täytyy tehdä. Jyrkät kiellot ovat ehkä huono ratkaisu, mutta jossain vaiheessa raja tulee vastaan. Silloin toimenpiteet valitettavasti kohdistuvat myös sellaisiin, jotka ovat tilanteeseen syyttömiä.

Toas on tavannut alkuvuodesta asian tiimoilta ylioppilaskuntien jäseniä. Tapaamiset Toas on kokenut tärkeiksi ja antoisiksi. Näiden asioiden hoitamiseksi tarvitaan yhteistyötä syyttelyn ja ihmettelyn sijaan.

Ideoita ja uusia toimintamalleja on mietitty kevään mittaan esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksen hyödyntämisprosessin yhteydessä. Kehitystyön tueksi on tutustuttu myös muiden isojen suomalaisten opiskelija-asuntoyhteisöjen sekä pohjoismaisten opiskelija-asuntoyhteisöjen käytäntöihin ja kokemuksiin. Tavoitteena on saada syksyllä saapuvat kansainväliset opiskelijat vastuuttamisen keinoin vaikuttamaan siihen, että asukkaat itse haluavat pitää huolen siitä, että esimerkiksi yhteiset tilat talossa ovat siistit ja häiriökäyttäytymiseen puututaan.


Toas ei kuitenkaan pysty yksin asioita muuttamaan. Siihen tarvitaan ennen kaikkea asukkaiden yhteistyötä, ja sen lisäksi Toas toivoo yhteistyötä ylioppilaskuntien kanssa. Yhteen hiileen puhaltamalla asiat varmasti saadaan paljon paremmalle tasolle ja siten asukkaat entistä tyytyväisemmiksi.
Ylioppilaskunnalle on jo pallo heitetty asian tiimoilta.

Pia Ylimäki
asiakaspalvelupäällikkö, TOAS

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto