Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Asioiden oikea laita

Mitä on sivistys?

Yliopistoallianssin suuntaviivoja hahmoteltaessa Tamy kommentoi suunnitelmia vaatien sivistysarvojen huomioimista. Tämän seurauksena yliopistomme pyysi Tamya määrittelemään, mitä sivistys tarkoittaa. On hienoa, että opiskelijoita pyydetään määrittelemään tällaisia asioita, eikä sivistystä vain kaadeta päähämme. Toisaalta huolestuttavaa on se, kuinka hataralta sivistys-käsite saadaan vaikuttamaan silloin, kun edes yliopisto ei näytä sitä sisäistäneen. Seuraavaksi esitän oman epäilykseni siitä, miksi yliopisto ei ymmärrä sivistystä.

Yliopistoallianssin suunnitteluryhmä ei mainitse loppuraportissaan kertaakaan sanaa sivistys. Voidaanko tästä vetää suoraan johtopäätös siitä, että yliopistomme tulevaisuuteen ei kuulu sivistys? Raportin mukaan tulevaisuuteen kuuluu ainakin yliopiston vahva sitoutuminen elinkeinoelämän tarpeisiin. Uuden yliopistoliittouman eräitä avainsanoja ovat kilpailu (27 mainintaa), innovaatiot (24) ja kaupallistaminen (11). Tämänkaltainen sanojen laskeminen sopii erinomaisesti Allianssin henkeen, sillä suunnitelmissa ei nähtävästi ymmärretä muita kuin määrällisiä arvoja. Taloudellinen tuottavuus voidaan esittää numeerisessa muodossa, mutta millä algoritmilla sivistys tulisi laskea?

Elinkeinoelämältä lainattu kieli vaikuttaa valloittaneen yliopistouudistuksen retoriikan. Näin ei oikeastaan olekaan enää kovin kummallista, ettei yliopisto ymmärrä sivistystä. Ekonomismin kieleen ei mahdu sivistyksen kaltaisia epämääräisiä käsitteitä. Tällainen kielellinen yhteensopimattomuus tekee yliopistouudistuksesta yksiulotteisen. Sivistyksen laadullista luonnetta ei voida kääntää talouden määrälliselle kielelle ja näin sivistys jää keskustelun ulkopuolelle.

Oletan sivistyksen tarkoittavan jotain hyvin monimuotoista. En väitä, ettei taloudellis-rationaalinen ajattelu voisi olla sivistystä, vaan pyrin kiinnittämään huomiota mahdollisuuksien kaventumiseen. En lähde tässä otsikon esittämään kysymykseen tämän enempää vastaamaan, vaan toivon, että kysymystä voi jatkossakin pohtia yliopistossamme.

Mikko Niemelä
Kirjoittaja on Tamyn hallituksen jäsen

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.



Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto