Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Opettajankoulutusta ei voi verrata muihin opintoihin

Vastine Aviisissa 24.7.2008
olleeseen kirjoitukseen
"Käytä lyijykynää!"

Kirjoittaja on sekoittanut keskenään termit opetussuunnitelma ja opetusohjelma. Tutkintojen opetussuunnitelmat sisältävät tutkintojen rakenteet ja opintojaksojen kuvaukset eivätkä missään tapauksessa voi mahtua yhdelle paperille.

Opetusohjelma sisältää opintojaksojen opetusajat ja -paikat. Luokanopettajan koulutuksen osalta opetusohjelmassa on mainittu opetuspaikka, koska opetusohjelma laaditaan tilavarausohjelmaa hyväksi käyttäen.

Ohjelma vaatii aina ensin tilan määrittämisen ja sen jälkeen siihen voidaan tallentaa opetusajat. Luokanopettajan koulutuksen opetusohjelma joudutaan laatimaan ottaen huomioon sekä kandidaatin tutkinnon että maisterin tutkinnon kaikki opetettavat aineet.
Lisäksi kielikeskus antaa omat opetusaikansa kielten opetukseen ja harjoittelukoulun kanssa tulee sovittaa opetusharjoittelut yhteen teoriaopetuksen kanssa. Sivuaineetkin järjestetään Hämeenlinnassa, jotta opiskelija voi halutessaan suorittaa tutkinnot kokonaan samalla paikkakunnalla. Joissakin sivuaineissa opettaja on ainelaitoksen opettaja ja sovittaa yhteen oman laitoksensa opetuksen luokanopettajan koulutuksen opetuksen kanssa.

Pääaineen eli kasvatustieteen opetuksesta vastaavia opettajia on luokanopettajan koulutuksessa kolmen professorin lisäksi vain yksi lehtori ja assistentti. Muissa oppiaineissa on vain yksi lehtori, joka vastaa viiden vuosikurssin opetuksesta. Sijaisia emme ole voineet rahoitustilanteen niukkuuden vuoksi ottaa ja kaikki avoimet virat ovat ilman opettajaa.

Tässä tilanteessa opetusohjelman laatiminen on erittäin vaikean palapelin tulos ja myönnän, että se ei ole opiskelijaystävällinen. Kaikki tutkintoon kuuluva opetus on kuitenkin järjestetty.

Luokanopettajan koulutuksen opetusohjelmaa ei voida verrata yliopiston ainelaitosten opetusohjelmaan. Ainelaitos vastaa vain pääaineensa opetuksesta ja opiskelija joutuu itse sijoittamaan lukujärjestykseensä sivuaineiden ja kieliopintojen opetuksen.

Elisa Parvela
Hallintopäällikkö
Opettajankoulutuslaitos
| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto