Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Turun yliopistossa tutorit saavat satasen palkkion

Ensimmäisen vuoden merkityksestä puhutaan paljon, mutta Tampereen yliopistossa tutorointi hoidetaan muita yliopistoja huonommin.

Tamyn hallituksen puheenjohtaja Veera Kaleva ja pääsihteeri Mika Parkkari toteavat avoimessa kirjeessään, että monet yliopistot ovat satsanneet tutorointiin huomattavasti aiempaa enemmän rahaa ja työtunteja.

"Tampereen yliopistossa ei ole valitettavasti seurattu valtakunnallista trendiä, vaan tutorointiin käytetään yhtä vähän aikaa ja rahaa kuin ennenkin", Parkkari ja Kaleva ihmettelevät.

Heidän mukaansa Tampereelta puuttuu säännöllisesti kokoontuva toimielin, jossa opiskelijat ja yliopiston henkilökunta voisivat suunnitella tutorointia.

"Tutorointi on ensisijainen väylä tutustua ihmisiin, jos opiskelija on muuttanut uudelle paikkakunnalle", Tamyn sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho painottaa.


Monessa muussa yliopistossa tutorit saavat rahallisen korvauksen työstään ja heitä koulutetaan usean päivän ajan.

"Turun yliopistossa oma tiedekunta maksaa tutoreille noin sadan euron korvauksen, jos koulutus on hoidettu asiallisesti", Turun ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jukka Koivisto kertoo.

Jyväskylän yliopiston opintohallintopäällikkön Tuula Maijasen mukaan tutori saa Jyväskylässä palkkaa 13 euroa ohjaustunnilta. Ylioppilaskunta vastaa koulutuksesta, mutta tutorit laskuttavat palkkion tiedekunnalta.

Maijanen kertoo, että alun perin tutoreille ei maksettu Jyväskylässä rahaa. Osa laitoksista koki, etteivät he saa innostumaan omia vanhoja opiskelijoita pelkällä opintoviikko- ja sittemmin opintopistepalkkiolla.

"Nämä ryhtyivät maksamaan tuntipalkkaa. Vähitellen tasapuolisen kohtelun nimissä kaikille tutoreille ruvettiin maksamaan rahapalkkaa."

Maijasen mielestä palkan maksaminen lisää tutoreiden motivaatiota, mutta se ei vaikuta koulutuksen laatuun.

Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa tutoreille järjestetään usean päivän koulutus käytännön asioista, yliopistosta sekä tutorina toimimisesta. Peruskoulutusten lisäksi tutorit tutustuvat toisiinsa mökkiviikonlopun aikana.

"Jyväskylän ylioppilaskunnan järjestämän viikonloppuleirin aikana tutustutaan toisiin tutoreihin ja tehdään käytännön harjoituksia erilaisista ohjaustilanteista. Tutori pystyy jo näkemään, millaista ohjaustyö rikkaimmillaan voi olla", Maijanen kehuu.

Haapa-ahon mukaan tavallisille tutoreille on Tampereella vain yhden iltapäivän mittainen koulutus, joka kestää kolmesta neljään tuntia.

"Iltapäivän aikana ehditään käymään perusasiat läpi, mutta uusien ideoiden keksimiseen, tutoreiden motivointiin ja tutustumiseen ei jää aikaa."

Tutoroinnista saa Tampereen yliopistossa kaksi opintopistettä, mitä Haapa-aho pitää symbolisesti tärkeänä.

"Uhrattuun aikamäärään nähden se on kuitenkin vähän."


Tampereen yliopiston vararehtorin Harri Melinin mielestä yliopiston tehtävä ei ole maksaa tutoreille palkkaa, vaan se on ainejärjestöjen vastuulla.

"Tampereella on aina ollut perinteenä, että tutorointi on ainejärjestöjen organisoimaa vertaistukea uusille opiskelijoille", Melin painottaa.

Hän toimi itse kahtena vuotena Interaktion tutorina 1970-luvun puolivälissä.

"Silloin oli itsestään selvää, että tutoritoiminta oli ainejärjestön juttu, jota Tamy avusti. Näkemykseni ei ole muuttunut vuosien varrella."

Melin pitää kahta opintopistettä riittävänä korvauksena tutoroinnista.

"Tutorointia ei pidä mieltää minään uhraamisena, vaan osana asiantuntijuuteen kasvua."

Melininin mielestä yliopisto varmistaa päivän kestävällä koulutuksella, että kaikkien ainejärjestöjen tutorit saavat vankan peruspaketin tutorina toimimiseksi yliopiston näkökulmasta.

"Lisäksi monet tieteenalayksiköt järjestävät omille tutoreilleen infotilaisuuksia. Korostan ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen omaa aktiivisuutta."

Melinin mukaan yliopisto on vahvistanut opintojen ohjausjärjestelmää ja opettajien yliopistopedagogista osaamista, mitkä tukevat tutorointia merkittävästi.

"Minusta tutorointi on tärkeä osa akateemista arkea ja se jatkuu virkeänä myös tulevaisuudessa."

Juho Mäkelä


Näin muissa yliopistoissa


Aalto-yliopisto

-Taideteollisessa korkeakoulussa ja kauppakorkeakoulussa tutori saa noin 100 euroa koko kaudesta.
-Korvaus maksetaan, koska aktiivisia tutoreita on vaikea saada.
-Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä tutoreita riittää ja he eivät saa rahallista korvausta.
-Kaikille koulutukseen osallistuneille tutoreille järjestetään kiitostilaisuus ja bileitä.
-Tutoreilla on pääsääntöisesti kaksi koulutussessiota, joista toinen on yleensä orientoiva mökkiviikonloppu.

Oulun yliopisto

-Tutorit ovat yliopistolla töissä ja titteli on pienryhmäohjaaja.
-Yliopisto järjestää tutoreiden koulutuksen.
-Tutorit saavat työstään tuntipalkkaa.
-"Olemme tyytyväisiä tilanteeseen, sillä monessa paikassa tutorointi vie ylioppilaskunnan kaiken ajan", Oulun ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen sanoo.

Jyväskylän yliopisto

-Tutori saa palkkaa 13 euroa ohjaustunnilta, joista kertyy noin 100-150 euron summa koko syksyltä.
-Jyväskylän ylioppilaskunta järjestää tutoreiden koulutuksen ja yliopisto korvaa kulut.
-Tutorkoulutus kestää 3 päivää.
-Tutorit saavat 2 opintopistettä
-Ylioppilaskunta järjestää tutoreille kiitospäivän, jolloin käydään esimerkiksi teatterissa.

Turun yliopisto

-Oma tiedekunta maksaa tutoreille noin 100 euron palkkion.
-Tutorointi on tiedekuntavetoista.
-Keväällä on yksi koulutus ja loppukesästä pidetään tutorleiri.
-Tutoroinnista tehtävästä loppuraportista saa kaksi opintopistettä.
-Tiedekunnat ja oppilaskunnat järjestävät kiitosbileitä tutoreille.

Itä-Suomen yliopisto

-Tutoreiden tuntipalkat jäädytettiin, kun uusi Itä-Suomen yliopisto perustettiin.
-Tutoroinnista saa 3 opintopistettä
-Koulutusta on keväällä 8 tuntia ja syksyllä 20 tuntia, kahden vuorokauden leiri.
-Parhaillaan käydään neuvotteluja palkkion palauttamisesta. Yliopisto on suhtautunut ajatukseen myötämielisesti.
-Vapaamuotoisia saunailtoja sekä helmikuussa kunnon ruokailu bileineen.

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (3)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.
 1. Johanna (14.09.12, kello 18:02)

  (Yllättäen) listasta on pudonnut Vaasan yliopisto, jossa tuutorointi on ENSIluokkaista ja siihen motivoi osallistumaan vain ja ainoastaan mahtavat kokemukset omalta fuksivuodelta. Tutoriporukka on asiantuntevaa, sydämellistä ja paneutuvat hommaan täydellä teholla. Koulutuksia järjestetään edeltävänä syksynä, että keväällä leirin ja muiden koulutuksien muodossa. Palkkioksi tulee 3op sekä palkitsemisilta johon kuuluu ruokaa ja juomaa. Kyllä se vaan on asennekysymys yliopiston puolelta miten tutorien koulutus ja motivointi tapahtuu. Rahapalkkio tuntuu vieraalta ajatukselta.

 2. Matti (15.09.12, kello 15:24)

  Rahallinen(kin) palkkio motivoi tekemään ja uhraamaan tärkeälle toiminnalle vielä yhä enemmän. Tästä konkreettisena esimerkkinä toimii loisteliaasti esimerkiksi akuuteimman tuutorointiajan lukuisat tekstiviestit, joissa aina kerrotaan kiteytetysti oleellisimmat ja tärkeimmät asiat, jotka vielä tulisi muistaa kaiken informaatioähkyn lisäksi kirkkainpana kiireisten päivien niukkoina vapaina aikoina. Palkkio siis mukautuukin osittain myös kulukorvaukseksi, vaikka en pyrikään väittämään, ettei ilman tätä rahallista lisäosaa vastaavaa voisikaan toteuttaa.

 3. Veera Kaleva (17.09.12, kello 18:13)

  Tässä vielä oivallinen kirjoitus Lapista, vallan henkilökunnan puolelta siitä, mistä tuutoroinnissa on kyse: ulapland.blogspot.fi/
  2012/08/miksi-nahda-vaivaa-opetuksen-ja.html. Miksi toiset ei vaan tajuu...

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto