Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Opintotuesta tehtiin taas joustamattomampi

Hallituksen viimeviikkoisessa budjettiriihessä tehtiin jälleen kerran uudistuksia, jotka hankaloittavat monien opiskelijoiden arkea. Päätösten myötä opintotukikuukausien määrä vähenee 50:een samalla, kun opintotuen määrä nousee kuukaudessa arviolta muutamia kymmeniä euroja.

Budjettiriihessä päätettiin myös, että yliopistojen rahoitus riippuu entistä enemmän siitä, miten paljon opiskelijat suorittavat opintoja ja että tutkintoaikoja koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan.

Tamy vastustaa tukikuukausien määrän rajaamista nykyisestä. Jo nykyään monen opiskelijan opintotukikuukaudet loppuvat ennen valmistumista. On epärealistista ajatella, että opintotukeen budjettiriihessä luvattu tasokorotus olisi parhaimmillaankaan riittävän suuri, jotta sillä olisi todellista merkitystä korkeakouluopiskelijoiden valmistumisaikojen nopeuttamiseen. Päinvastoin on vaarana, että opintonsa keskeyttävien ja ilman loppututkintoa jäävien opiskelijoiden määrä lisääntyy. Tämä on vaarana myös, jos tutkinnon suorittamisaikaa kiristetään entisestään.

Toteutuessaan uhkakuva tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja on ristiriidassa hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen “Suomen osaavin kansa 2020" kanssa. Tamy on pettynyt siihen, että budjettineuvotteluissa ei osattu miettiä opintotukea ja korkeakoulutusta pitkäjänteisesti, vaan muutoksia oli pakko tehdä vain siksi, että “kaikkiin pitää sattua". Opintotuen uudistuksista on päätetty edellisen kerran kevään kehysriihessä ja nyt olisi ollut korkea aika jättää opintotuki rauhaan.

Opiskelijoiden jo ennestään riittämättömän toimeentulon ehtojen kiristäminen ei nopeuta valmistumisaikoja. Opintotuen käyttöajan rajaaminen ja tasokorotus voi hyödyttää sellaisia opiskelijoita, joiden opiskelu sujuu muutenkin hyvin eikä opintoja hidasta alan vaihto tai vaihto-opiskelu.

Erityisen kipeästi ehtojen kiristäminen osuu opiskelijoihin, jotka kärsivät mielenterveysongelmista. He kamppailevat jo valmiiksi arjesta selviytymisen kanssa eivätkä aina pysty suorittamaan opintoja tavoitetahdissa. On kansantaloudellisesti järjetöntä, että opintotukikuukausien loputtua opiskelijat joutuvat toimeentulotuen varaan. Toimeentulotuki myös kohtelee eriarvoisesti yksin asuvia ja puolison kanssa asuvia opiskelijoita.

Budjettiriihessä päätettiin, että vähintään 55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden painoarvo yliopistojen rahoituksessa lisääntyy. Jo nykyisin tämän osuus on 11% koko yliopistojen rahoituksesta, ja on outoa, että vasta käyttöön otettuun uuteen rahoitusmalliin ollaan jo nyt tekemässä muutoksia.

Paljon opintopisteitä suorittavien merkityksen lisäämisen positiivinen vaikutus on, että todennäköisesti se pakottaa yliopistoja ottamaan ympärivuotisen opiskelun tosissaan. Ne opiskelijat, jotka eivät saa kesätöitä, voivat tuolloin edistää opintojaan, mikäli yliopisto pitää huolta, että tutkinnolle olennaisia kursseja järjestetään tuolloin yhtä laadukkaasti kuin muina aikoina.

Mahdollinen negatiivinen vaikutus syntyy korkeakoulujen kiusauksesta päästää heikot opintosuoritukset läpi lisärahan toivossa. Pelkona on myös, ettei yliopisto tarjoa riittävää tukea heikommin opinnoissa edistyville opiskelijoille.

Opintotukeen tehtävistä uudistuksista sovittiin jo keväällä kehysriihen yhteydessä. Silloin päätettiin monista merkittävistä uudistuksista, kuten opintotuen sitomisesta indeksiin ja 20 opintopisteen vuosittaisen vähimmäisvaatimuksen asettamisesta. Yliopistojen nykyinen rahoitusmalli astui voimaan alle vuosi sitten, eikä sen vaikutuksista ole vielä kokemuksia. On lyhytnäköistä ja edesvastuutonta keksiä jatkuvasti uusia uudistuksia, ennen kuin edellistenkään vaikutukset ovat selvillä.Jari Järvenpää, puheenjohtaja

Mika Parkkari, pääsihteeri

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto