Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Toimiva yliopisto määrittelee itsensä

Toimiva yliopisto on Tampereen yliopiston opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan toimintaa tiedon vapauden seka autonomisen opiskelun ja tutkimuksen puolesta.

Uuden yliopistolain tultua voimaan on keskityttävä sen konkreettisiin seurauksiin. Yliopisto koulumaistuu ja muuttuu kontrolloidummaksi ja kiireisemmäksi työympäristöksi sekä opiskelijoille että työntekijoille. Opintoja on entistä vaikeampi valita vapaasti ja sivuaineoikeuksia rajataan tehokkuuden nimissä. Yliopiston alennustilalle on etsittävä vastavoimaa.

Toimivan yliopiston pyrkimyksena on vapaan ja radikaalin yliopistokulttuurin luominen. Tällaista voidaan rakentaa esimerkiksi lukupiirien ja autonomisten seminaarien muodossa. Mikäli opiskelijat järjestävät opetusta itsenäisesti, on laitosten tuettava tällaista toimintaa tarjoamalla sekä opintopisteitä että resursseja materiaaleihin, vierailevien luennoitsijoiden palkkaamiseen ja tilojen vuokraamiseen. Lukupiirien arvokkain ansio on nykyisten oppiainebarrikadien murtaminen, poikkitieteellisen yhteistyön luominen seka elävän opiskelijakulttuurin rakentaminen!


Ilmoilla on ollut yhä enemman paineita kehittää opintotukea lainapainotteiseen suuntaan. Nykyisessä taloustilanteessa opiskelija ei kuitenkaan voi luottaa siihen, että hän saa valmistuttuaan hyväpalkkaista työtä - tai työtä ollenkaan - ja kykenee maksamaan lainansa takaisin. Lainapainotteisuus pakottaakin opiskelijat ottamaan valmistuttuaan vastaan mitä tahansa työtä huonoillakin työehdoilla.

Opintotuen korottaminen on edelleen ajankohtainen vaatimus.

Myös asuntotilanne kaipaa pikaista korjausta - edullisia opiskelija-asuntoja kaivataan palavasti lisää. Mitä enemmän opiskelija joutuu turvautumaan yksityisiin vuokramarkkinoihin ja sitoutumaan muihin juokseviin kuluihin, sitä riittämättömämpi tuki on ja sitä laihempaa on opiskelijan arki. Peruspalvelujen merkitys opiskelijan elintasolle ja elämänlaadulle on ylipäätäänkin huomattava! Niin ikään pitkään käyttämättöminä olleita tiloja tulee kyetä hyödyntämään asumis- ja muuhun käyttöön!

Ellei opiskelija ota lainaa, joutuu hän usein elättämään itsensä huonopalkkaisissa duuneissa jo opiskeluaikana. Kuvioon kuuluvat luonnollisesti palkattomat työharjoittelut osana opiskelua.
Oppilaitokset ovatkin kuin opetusministeriön lahja alueen yrityselämälle, sillä opiskelijat ovat kielitaitoinen, sosiaalinen ja joustava mutta myös järjestäytymätön, nöyrä ja muodollisesti kouluttamaton työvoimaresurssi. Toimiva yliopisto haluaa opettaa nykyiset ja tulevat tietotyöläiset puolustamaan oikeuksiaan ja vaatii yliopistoa kantamaan kortensa kekoon, jotta jokainen opiskelija saa kunnollista tietoa työmahdollisuuksistaan, tulevista työoloistaan ja näiden parantamisesta!


Tärkein yhteiskunnallinen uudistus, jolla opiskelijan elämää ja työmarkkina-asemaa voidaan parantaa, on perustulo.

Yliopisto-opiskelijoille perustulo olisi monin verroin parempi ratkaisu kuin reikiä täynnä oleva opintotukimalli. Se mahdollistaisi yhtä aikaa sekä kontrolloimattoman työnteon opiskelun ohessa että täysipainotteisen keskittymisen opintoihin. Perustulo antaisi tietotyöläisille paremmat mahdollisuudet neuvotella palkastaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan. Se antaisi myös säällisen elämän työmarkkinoiden ulkopuolelle jääville. Siten perustulo ei hyödytä ainoastaan yliopistoihmisiä vaan myös muita yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevia.

Vapaan tieteen, tutkimuksen ja opiskelun lisäksi yliopiston tulee olla yhteiskunnallisesti vaikuttava yhteisö. Yliopistojen on palveltava kansalaisia tarjoamalla kirjastopalveluiden lisäksi esimerkiksi vapaa pääsy tietokantoihinsa muillekin kuin opiskelijoille ja henkilökunnalle. Yliopistojen resursseja tulisi kanavoida myös suoremmin kansalaisia hyödyttäviin projekteihin, kuten esimerkiksi kaupunginlaajuisen lähiverkon rakentamiseen. Tampereen yliopiston on toimittava yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden - kuten perusteilla olevan Yhteiskunnallisen opiston, Työväenopiston, opintokeskusten ja sivistysliittojen sekä muiden opinahjojen - kanssa.

Yliopistossa järjestettyjen seminaarien, opintopiirien ja muun opetuksen on oltava avointa yliopiston ulkopuolisille ihmisryhmille.

Yliopistot ja opiskelijakulttuuri on nähtävä osana kansalaisyhteiskuntaa, joka toimii kasvupohjana uusille yhteiskunnallisille aloitteille ja kokeiluille! Tieto on valtaa ja ennen kaikkea oikeutta valtaan! Tieto kuuluu kaikille!


Toimiva yliopisto -verkosto

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto