Tm on arkistosivu.
Voit siirty Aviisin uudelle sivustolle tst.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Opiskelijat – yliopiston hallinnon ulkopuoliset

Opiskelijat, osallistukaa ja vaikuttakaa! Nyt yliopistoinstituution muutosvaiheessa kaikilta yliopistolaisilta vaaditaan yhteen hiileen puhaltamista, jotta Tampereen yliopisto loistaisi kilpailussa opetusministeriön suosiosta ja rahoista. Tätä vaati rehtorimme Kaija Holli lukuvuoden avajaispuheessaan ja Aviisin takakannessa (10/09). Pelkällä työllä emme kuitenkaan tule pärjäämään, sillä yhteinen etumme vaatii myös uhrauksia: kituuttavaa metsikköä tulee harventaa ja menestyville antaa tilaa. Uuden yliopiston hallituksen strategisen päätöksenteon ammattilaisille kirveen heiluttaminen ei tule olemaan ongelma. Sen vuoksihan niin sanotut ulkopuoliset tehtäväänsä valittiin.


Todistamme nyt uuden julkishallinnon ja managerialismin invaasiota yliopistoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa hajota ja hallitse -periaatteen soveltamista tiede- ja koulutuspolitiikkaan. Yliopistot ja tieteenalat asetetaan vastakkain taistelemaan niukoista resursseista. On vain luonnollista, että omia etujaan puolustavat yliopistot ja laitokset pyrkivät eheyttämään toimintaansa ja profiloitumaan vahvemmin. Kilpailun seurauksia voidaan ennustaa vertaamalla yliopistoja yksityisyrityksiin: kuinka moni yritys on valmis kritisoimaan kilpailuttavan tahon toimintaa?

Yliopiston hallinnon riippumattomin ryhmä on opiskelijat - ainakin potentiaalisesti. Opiskelijoiden riippumattomuuden turvaa se, että mielipiteitä muodostettaessa opiskelijoiden ei tarvitse pelätä työpaikkojensa puolesta. Tällainen huoli taas on täysin realistinen yliopiston henkilökunnalla; nyt yhä enemmän, kun virkasuhteet muuttuvat työsuhteiksi. Olen samaa mieltä Hollin kanssa siitä, että yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet tuskin toimivat yliopiston etua vastaan. Juuri tästä syystä heitä ei voida sanoa riippumattomiksi.

Usein kuulee puhuttavan opiskelijoiden edusta. Mitään homogeenista opiskelijoiden joukkoa ei kuitenkaan ole, joten mitään opiskelijoiden yhteistä etuakaan ei ole olemassa. Opiskelijat opiskelevat erilaisissa oppilaitoksissa, erilaisilla aloilla, erilaisin tulevaisuusnäkymin ja ovat poliittisesti eri mieltä. Hallinnon opiskelijaedustajien ei näin tulisikaan pyrkiä edistämään abstraktia ja universaalia opiskelijoiden hyvää. Sen sijaan opiskelijoiden tulee yhteiskunnallistua, mikä tarkoittaa yliopiston ulkopuolisten asioiden ja lopulta koko yhteiskuntaa sekä elämää koskettavien asioiden ottamista huomioon päätöksiä tehtäessä. Politiikka ei ole kiellettyä ylipistolla, eikä yliopisto ole oma saarekkeensa.


Suosittelen hakemaan hallinnon opiskelijaedustajien paikkoihin ja asettumaan ehdolle Tamyn edustajistovaaleihin. Hallopedina tai Tamyn edustajiston jäsenenä ei ole pakko sitoutua "yliopistolaisten yhteiseen etuun", vaan katse voidaan siirtää laajemmalle esimerkiksi yliopiston ympäristövaikutuksia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sukupuolista tasa-arvoisuutta tai tietotyöläisten asemaa koskeviin kysymyksiin.

Yliopiston etu ja yhteiskunnalliset päämäärät eivät aina ole ristiriidattomia. Frankfurtin yliopiston rehtorin Max Horkheimerin vuoden 1952 uusien opiskelijoiden tervetuliaispuhetta siteeraten: "Arkisten asioiden parissa tulette kouliintumaan yleisiin kysymyksiin ratkaisevasti syvemmin kuin monilla muilla opiskelijaelämän alueilla. Näin varsinkin silloin, kun ette anna hallinnon rutiinien riistää päämääriänne, vaan opitte toteuttamaan itseänne nuorina ihmisinä."


Mikko Niemelä

Tampereen yliopiston vihreän vasemmiston edustajistoryhmän jäsen

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Tyt kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitteriss
Tampereen yliopisto