Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Yliopisto julkaisee uutta verkkolehteä

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön perustama verkkolehti Alusta aikoo ruotia yhteiskuntaa ja kulttuuria populaaristi.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
alkoi julkaista syyskuussa uutta verkkolehteä. Kyseessä on yliopiston mediavalikoimassa uudenlainen tuote, jonka on tarkoitus popularisoida yhteiskuntatiedettä ja kysyä ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä tutkimuksen lähtökohdista. Toimitustyötä organisoi Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, mutta lehti tavoittelee lukijoita myös yliopiston ulkopuolelta.

Alustan vastavaksi toimittajaksi valittu sosiologian opiskelija Olli Herranen oli mukana ideoimassa lehteä. Herranen sanoo, että tarkoitus on madaltaa kirjoituskynnystä.

"Yliopistolla ihmisillä on paljon tietoa, jonka muuttaminen yhteiskunnalliseksi keskusteluksi olisi hedelmällistä", Herranen sanoo.

Alustan pyrkimyksenä on myös mahdollisuus nostaa uutismaisesti esiin tutkimusta ja luoda tarttumapintaa median ja tieteen välille.

"Tarkoituksena on yliopistoinstituution hyväksikäyttäminen toiminnan organisoimisessa ja tiedon kokoamisessa."

"Akateemiset blogit ovat kiinnittyneitä yksittäisiin aihepiireihin, eikä niihin eksy vahingossa. Kun julkaisijana on yliopisto, tieto saa uskottavuutta. Blogeilla sitä ei voi samalla tavalla saavuttaa", Herranen pohtii.

Ulospäinsuuntautuneisuus on Herrasen mielestä yliopistoinstituutiolle epätyypillistä. Raskaita viitekäytäntöjä Alustassa ei ole, eikä se julkaise perinteisiä tieteellisiä artikkeleita. Aikalaisesta Alusta eroaa nimenomaan siten, että Alusta ei käsittele yliopiston sisäisiä asioita.

"Alusta ei ole mikään pilttitehdas. Luotamme, että lukijoilla on omat hampaat, joilla pureskella", sanoo Herranen.

Alustalla on kolme juttutyyppiä. Pidempi, ajankohtaiseen kysymykseen pureutuva alustus, lyhyt, hiottu, ulospäin viittaava ajatus eli nosto ja yhteiskunnallista aihetta kommentoiva videoklippi, joka kulkee nimellä näky. Alustuksia on tarkoitus julkaista 1-3 viikossa, videoita ja nostoja satunnaisemmin.

Kokonaisuus ideoitiin spontaanisti ja ilman työryhmiä. Idea syntyi johtokunnan kokouksen jälkeisissä keskusteluissa yliopiston yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Uutta verkkolehteä miettimässä oli sekä opiskelijoita että opettajia.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden
yksikön johtaja Risto Kunelius haluaa Alustan vastaavan vaatimukseen yliopiston näkymisestä yhteiskunnassa. Valtavirtajulkisuuden kanssa toimeen tuleminen on hänen mielestään yksi tapa popularisoida tiedettä.

"Tieteen ja julkisuuden logiikat ovat erilaisia. Media pyrkii yksinkertaistamaan ja tiede problematisoimaan, ja usein asiantuntija joutuu vastaamaan kysymyksiin, joita ei varsinaisesti ole tutkinut."

"Halusimme luoda foorumin, jolla voimme itse asettaa tutkimukseen perustuvia ajankohtaisia kysymyksiä", Kunelius toteaa.
Yliopisto näkyy ja kuuluu kaikilla viestintäkanavilla


Kaikki eivät tiedä, että yliopistolla on jopa oma radiokanava. Radio Moreeni lähettää erityisesti kulttuuri- ja tiedekeskusteluohjelmia, mutta myös musiikkia ja uutisia taajuudella 98,4 mHz.

"Meillä on vakiintuneen kuulijakunnan saavuttaneita musiikkiohjelmia, ja skaala ulottuu jazzista ja bluesista houseen ", kertoo toimituspäällikkö Päivi Harkko.

Laaja skaala on mahdollinen, sillä sitä Moreenia eivät sido tiukat formaatit. Se on nykyään harvinaista. Ohjelmisto koostuu ehdotuksista, joita tulee kaikkien alojen opiskelijoilta satunnaisen säännöllisesti.


Tampereen yliopiston
yhteydessä toimii monta muutakin tiedotusvälinettä. Aikalainen on yliopiston sisäinen tiede- ja kulttuurilehti. Yliopiston infonäytöilläkin pyörivää Yliopisto-TV:tä voi katsoa netissä. Journalistiikan oppiaine julkaisee Utainta ja Katsetta, joita journalismin ja kuvajournalismin opiskelijat tekevät kurssityönään. Ainejärjestölehtien lisäksi opiskelijajärjestöt julkaisevat tieteellisiä lehtiä.

Yliopiston medioita leimaavat epäkaupallisuus ja tekemisen vapaus, sillä ne eivät toimi mediamarkkinoiden ehdoilla, ja monia niistä tehdään osittain palkatta. Ne ovat olleet pitkään keskeinen yliopistoyhteisöä kokoava ja sisäistä sekä ulkopuolista keskustelua ylläpitävä foorumi.

Yliopiston viestintäpäällikön Katja Kannonlahden mielestä yliopiston mediat toteuttavat yliopistolakiin kirjattua yliopiston kolmatta tehtävää.

"Jokainen veronmaksaja myös rahoittaa tiedettä, ja rahoittajalla on oikeus tietää, mitä hänen varoillaan tehdään. Yliopistoilla on velvollisuus kertoa populaaristi tieteen tuloksista."

Aviisi on Tamyn kustantama journalistisin perustein tehtävä julkaisu.

Tiina Heikkilä

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto