Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Mansen most wanted

Tampereen poliisi lähetti Punk in Finland -foorumin ylläpidolle tietopyynnön, jossa pyydetään Linnan juhlien varjotapahtuma Kiakkovierasjuhlien järjestäjien yhteystietoja. Ylläpito julkaisi salassa pidettävän pyynnön samalla foorumilla. Kiakkovierasjuhlien järjestäjät haluavat näyttää, etteivät puhalla samaan hiileen Sauli Niinistön ja Linnan hyväosaisten kanssa.

Kiakkovieraatt
Raimo ja Timo (nimet muutettu) - tai Timo ja Raimo - kiekkohenkisissä varusteissa Tampere-talon edessä. "Kaikki mukaan rillaamaan 6. joulukuuta, kiakkovarusteet päälle", Raimo kutsuu. "Komposiittimailat mukaan!" Timo huikkaa. Naamareista huolimatta Timo Jutila ei liity juttuun.

Tässä he siis ovat. Miehet, joiden yhteystietoja Tampereen poliisi kaipaa.

Kaksi Kiakkovierasjuhlien järjestäjistä, Raimo ja Timo - kutsutaan heitä nyt kiekkohengessä Raimoksi ja Timoksi, vaikka ne eivät ole heidän oikeat nimensä - näyttävät juuri sellaisilta kavereilta, joiden kasvoja ei sekunnin päästä muistaisi, jos heidät näkisi istumassa jonkin manselaisen kaukalon reunalla.

Timo ja Raimo korostavat edustavansa haastattelussa vain omia mielipiteitään. Kiakkovierasjuhlien järjestäjillä ei ole yhteistä konsensusta.

Torstaina 3. lokakuuta Tampereen poliisi lähetti Punk In Finland -foorumin ylläpidolle tietopyynnön, jossa pyydetään toimittamaan viiden käyttäjän teletunnistetiedot eli henkilö-, ip-osoite- ja sähköpostiosoitetiedot. Kaikki käyttäjät olivat kommentoineet viestiketjua, jossa suunnitellaan Kiakkovierasjuhlia eli varjojuhlaa Tampere-talossa 6. joulukuuta järjestettäville itsenäisyyspäivän juhlille.

Tietopyynnössä kielletään ilmoittamasta pyynnöstä sen kohteena oleville henkilöille, yhteisöille tai heidän edustajilleen. Asiakirjaa koristaa punainen leima, jossa lukee: "SALASSA PIDETTÄVÄ - Suojaustaso III". Tietopyyntö on siis merkitty myös yleisesti salassapidettäväksi.

Yksi Punk In Finland -foorumin ylläpitäjistä, nimimerkki Colocolo, julkaisi tietopyynnön foorumilla samassa ketjussa, jota pyyntö koski.

Timo on yksi tietopyynnössä nimetyistä Punk In Finlandin käyttäjistä.

"Kun näin tietopyynnön ensimmäisen kerran, repesin ihan täysin", Timo puuskahtaa. "Onko tässä poliisin tietotaito, että mennään kysymään Punk In Finlandilta käyttäjätunnusten takana olevia henkilöitä?"

Raimon mielestä tietopyyntö on samaan aikaan naurettava ja huolestuttava.

"Kertoo aika paljon tästä asiasta, että nimimerkki tiistai...murekepäivä kirjoittaa "saako ottaa komposiittimailan mukaan", ja nyt asia on poliisin salassa pidettävällä tutkintalistalla."

Onko komposiittimaila siis jääkiekkomaila?

"Se saattaa olla myös terrorismin väline", Raimo tuhahtaa. "Ilmeisesti."

"Joukkotuhoase", Timo tarkentaa.

Tietopyyntö on Raimon mielestä pelottelua ja ahdistelua.

"Kertoo paljon poliisin metodeista, että ihmisiä yritetään pelottelemalla saada säätelemään omaa toimintaansa ennakkoon. Se, että tietopyyntö on salassa pidettävä eikä siinä kerrota, mihin siitä voi valittaa, kertoo siitä, kuinka paljon poliisilla on Suomessa valtaa tehdä käytännössä mitä haluaa."

Raimolle poliisi instituutiona on hallitsevan luokan väkivaltamonopoli.

"Suurin osa ihmisistä Suomessa ei ole ollut koskaan poliisin kanssa tekemisissä", Raimo toteaa. "He ajattelevat, että poliisi on hyvä. Mutta kun olet epäiltynä jostakin, poliisi on häikäilemätön ja käyttää kaikkia keinoja sinua vastaan."Tietopyynnön julkaisseen Colocolon mielestä salassa pidettävä pyyntö loukkaa perusteettomasti tutkinnan kohteena olevien henkilöiden perusoikeuksia: yksityiselämän suojaa, sananvapautta ja kokoontumisvapautta.

"Sananvapauslaissa on määritelty yksityiskohtaisesti, miten viranomaisen tulee toimia halutessaan selvittää anonyymien verkkokeskustelijoiden henkilöllisyyksiä. Se, että poliisi voi poliisilakiin vedoten kävellä mielivaltaisesti muun lainsäädännön yli, on mielestäni väärin. Tällaisia viranomaiskäytäntöjä ei saisi olla olemassa", Colocolo kertoo yksityisviestillä.

Hän julkaisi asiakirjan, koska tällaisesta poliisin toiminnasta Suomessa ei ole yleistä tietoa, eikä siitä ole käyty julkista keskustelua.

Yle uutisoi 7. lokakuuta, että Pirkanmaan poliisi epäilee tietopyynnön vuotamisessa salassapitorikosta. Pirkanmaan poliisin päällikkö Markku Luoma kertoo Ylen uutisessa, että on vielä epäselvää, mitä tahoa salassapitorikoksesta epäillään.

Colocolo kertoo, että koska uutisen mukaan poliisille oli epäselvää, mitä tahoa rikoksesta epäillään, hän ilmoittautui puhelimitse henkilölle, jonka tietopyynnössä on ilmoitettu hoitavan asiaa. Toistaiseksi poliisi ei ole ollut Colocoloon yhteydessä.

"Mielestäni olen toiminut oikein. Tietopyynnön julkaisusta asti on ollut selvää, etten ole ainoa, joka niin ajattelee."

Tampereen poliisi on muun muassa Helsingin Sanomien haastattelussa 4. lokakuuta kertonut tietopyynnön olevan "normaalia poliisitoimintaa".

"Tietopyyntö, sille esitellyt perustelut ja sen pitäminen tavallisena poliisitoimintana ovat esimerkkejä siitä, miten vähäarvoisena Suomen poliisi pitää perusoikeuksia", Colocolo toteaa. "Poliisilakia ja sen tulkintaa tulee muuttaa sellaiseksi, että tällainen mielivaltainen toiminta ei ole enää mahdollista."Miksi poliisi sitten haluaa tietoa Linnan juhlien varjojuhlan järjestäjistä? Uhkaavatko Kiakkovierasjuhlat yleistä etua?

"Kiakkovierasjuhlat ovat vastalause Sauli Niinistön ja muiden presidenttien vetämälle linjalle", Raimo sanoo. "Tietysti he kokevat harmilliseksi, että ei ole olemassa mitään kansallista yhtenäisyyttä."

Raimon mukaan Kiakkovierasjuhlat on rauhanomainen juhla, jossa on luvassa katulätkää, musiikkia, yhdessäoloa ja leikkimielistä kisailua.

"Emme tuomitse tai pyri kontrolloimaan kenenkään tapaa osoittaa mieltä", hän lisää. "Tietenkään emme kannusta väkivaltaan tai mihinkään laittomaan."

Timon mukaan juhlilla kritisoidaan nationalismia ja halutaan viestittää, että luokkarajat ovat Suomessa vahvassa nousussa.

Myös Raimon mielestä kyse on luokkayhteiskunnasta, joka ei ole kadonnut mihinkään. Linnan juhlat edustavat klassista nationalismia, jolla yritetään rakentaa yhtenäistä kansaa, jolla on yhteiset juhlat, joissa hyväosaiset juhlivat.

"Minusta se on suorastaan törkeää", Raimo sanoo. "Se kuuluu johonkin 1800-luvulle. Se oli silloinkin väärin, ja se on vieläkin väärin."

Linnan juhlien varjojuhla ei ole mielenosoitus perinteisessä mielessä.

"Kiakkovierasjuhlat on luokkapohjainen roskaväen ja työväen ja kaikkien työläisten perillisten yhteinen kokoontuminen ja juhla. Tarkoitus on pitää omat juhlat ja näyttää, että meillä ei ole mitään yhteistä hiiltä, johon puhaltaa. Emme pelaa samaa peliä Saulin kanssa."Samuli Huttunen, teksti & kuvaPoliisin tietopyyntö ei kerro, miksi tietoja pyydetäänItä-Suomen yliopiston informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan poliisilla on oikeus pyytää sähköpostiosoitteen tai päätelaitteen yksilöintitiedot, jos tietoja tarvitaan yksittäistapauksessa poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi.

Poliisi ei tarvitse näiden tietojen pyytämiseen oikeuden päätöstä. Tietopyynnön voi tehdä poliisipäällystöön kuuluva henkilö, esimerkiksi komisario tai ylikomisario.

Poliisin Punk In Finlandille tekemässä tietopyynnössä on Voutilaisen mukaan muotovirhe. Tietopyynnössä viitataan väärään säännökseen, poliisilain 36. pykälän ensimmäiseen momenttiin, kun oikea pykälä on saman lain saman pykälän toinen momentti.

"Poliisilla on huolellisuusvelvoite. Jos poliisi pyytää tietoja väärän pykälän nojalla, tietoja ei tarvitse antaa. Poliisi ei voi roiskaista pyyntöön mitä tahansa säännöstä."

Poliisin tietopyynnössä tulisi olla peruste sille, että tietoja lähdetään selvittämään.

"Poliisilla täytyy olla tällaisessa tilanteessa konkreettinen syy. Jos ollaan järjestämässä kokoontumista, mistä muodostuu syy lähteä hankkimaan tällaisia tunnistamistietoja?"

Voutilaisen mukaan poliisi ei voi lähteä etukäteen selvittämään kokoontumisvapauden ja sananvapauden piiriin kuuluvia asioita.

"Poliisin oikeuksia pitää tulkita suppeasti. Niitä ei voi lähteä tulkitsemaan laajentaen."

Voutilaisesta on ongelmallista, että poliisi käyttää tietopyynnössä vakiolomaketta.

"Poliisin pitää tietopyynnössään yksilöidä, onko kysymys yleisestä vai yksityisestä edusta. Laissa tarkoitetulla poliisin tehtävällä pitää olla selkeä ja välitön peruste."

Jos tietopyyntö on virheellinen, asiaa voi selvittää eduskunnan oikeusasiamies tai oikeuskansleri.

"Poliisin oma sisäinen tutkinta ei välttämättä pysty selvittämään asiaa riittävän objektiivisesti. Poliisin tietojenkäsittelystä tehdään vuosittain useita kanteluja laillisuusvalvojille."

"Poliisi tekee tiedonsaantikyselyitä päivittäin"Tampereen poliisin komisario Ari Luoto, teitte pyynnön teletunnistetiedoista Punk In Finland -foorumin viidestä käyttäjästä 3. lokakuuta. Minkä takia teitte tietopyynnön?

"Nämä ovat poliisin salassapidettäviä asioita. En voi tässä tilanteessa kertoa, mihin tarkoitukseen tietopyyntö on tehty."Keskusteluketjussa, johon tietopyyntö kohdistui, suunnitellaan Kiakkovierasjuhlat-nimistä varjotapahtumaa itsenäisyyspäivän juhlille...

"En kommentoi. Kaikkeen, mitä kysyt, voit pistää saman vastauksen."Täyttääkö mielenosoituksen suunnittelu rikoksen tunnusmerkit?

"Minä en enää vastaile tähän asiaan. Minulla ei ole muuta vastattavaa."Teemme tästä asiasta joka tapauksessa juttua, ja varmaan ymmärrät, miltä vaikuttaa, jos poliisi ei kommentoi asiaa.

"Asia on salassapidettävä kysely. Ei siinä salassapitoleimoja olisi, jos haluttaisiin, että peruste pyynnölle tulisi yleisön tietoon. Tietopyynnön julkaisemissa on syytä epäillä salassapitorikosta.

Tietopyynnössä on kysymys ihan normaalista poliisitoiminnasta. Siihen ei liity mitään erikoista sinänsä. Poliisihan tekee poliisilain 36. pykälän ensimmäisen momentin mukaisia tiedonsaantikyselyitä päivittäin."| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (6)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.
 1. Joni Pelkonen (18.10.13, kello 12:58)

  Poliisin tiedonhakupyyntö tehtiin koska viestit julkaistiin Punk in Finland-foorumilla. Missä tahansa muualla julkaistu vastaavanlainen viesti ei olisi kiinnostanut lainkaan. Myöntäisi edes sen niin päästäisiin purkamaan tätä fasismilta haisevaa vyyhtiä.

 2. Ville Peltonen (18.10.13, kello 16:14)

  Eihän tässä malta orottaa, et pääse rillaan! Meitin kiakkovehkeet on jo kiillotettu juhlakuntoon! Puumailalla mennään niinku sata vuot sit valkosia herroja vastaan!!!!!!!! Reenit nyt 5 kertaa vikkos, et on kisakunnos 6.12!

 3. masteri (18.10.13, kello 20:41)

  Kyllä on varmaan mahtavaa olla poliisilla töissä. Jos ei tee mitään, itketään. Jos tekee jotain, itketään.

  Huomaamisen arvoista tässä on nyt se, että Suomen poliisi sentään joutuu tekemään näitä pyyntöjä ihan jo vaan uhkia arvioidessaan. Ikävä kyllä näin ei ole enää kovin monessa länsimaassa.

  Pitäisikö Suomen poliisin sitten harjoittaa tälläistä NSA tyyppistä valvontaa, ja aivan vaan sumeilematta valvoa aivan jokaista jatkuvasti?

 4. maisteri (18.10.13, kello 20:51)

  Hyvin argumentoitu, Hermanni.

 5. kandi (19.10.13, kello 11:08)

  masterille:

  Poliisi on niin tärkeä toimija yhteiskunnassa, että on kestämätöntä, ettei sen(kin) toimintaa tarkkailtaisi, kritisoitaisi ja kehitettäisi tai ylipäätään siitä keskusteltaisi. Tässä jutussa on kuvattu yhtä tällaista prosessia.

  On siis lapsellista puhua "itkemisestä". Kannattaa kehittää omaa ajattelua (tai edes argumentaatiota) välittömän dikotomisen tunnereagoinnin ja trollaamisen yläpuolelle. Meillä on monta muutakin vaihtoehtoa kuin nykyinen järjestelmä ja NSA.

 6. Seppo Lehto (19.10.13, kello 12:16)

  Kun asiat käännetään päälaelleen morjestamisesta alkaen ja aletaan lähteä stalinistihourujen kelkkaan (eero heinäluoma ja kaltaisensa) niin häpeä on osallistujien. - Onneksi on myös erilaisia näkökantoja: Tiedoksi: blogit.yle.fi/kulttuurios... varaudu Kulttuuriosasto kysyy: Mikä trollaamisessa on niin ihanaa? Oletko ruokkinut trollia? Milloin viimeksi suutuit netissä?

  Avoimista provokaattoreista on lyhyt matka politiikkaan. Julkinen keskustelu elää nykyään provokaatioista. Jussi Halla-aho on osuvilla kommenteillaan saanut faneiltaan lisänimen Mestari. Samassa puolueessa avointa trollaamista harrasti James Hirvisaari aina erottamiseensa saakka. Hänen taustajoukoistaan löytyvä Seppo Lehto istui pari vuotta linnassa lain rajat ylittäneen pitkäkestoisen trollaamisen takia.
  Suora lähetys tiistaina 22.10. kello 19.06–20.00.

  Asiantuntijavieraana mediatutkija Sam Inkinen

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto