Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Siviilipalvelusmiehen oikeudet ovat retuperällä

Siviilipalvelukseen hakeutuu vuosittain noin kaksi ja puolituhatta nuorta miestä. He ovat selkeä vähemmistö, sillä kuitenkin yli 80 prosenttia asevelvollisista valitsee armeijan.

Kutsunnoissa sivarivaihtoehto saatetaan jättää jopa kokonaan mainitsematta.

Virallisesti sivari on henkilö, joka kieltäytyy tavanomaisesta asepalveluksesta vedoten uskonnollisiin tai eettisiin omantunnonsyihin. Käytännössä syitä on yhtä paljon kuin on sivareitakin. Siviilipalvelus voi olla vaihtoehto lapsellisille sotaleikeille, mainio tilaisuus tehdä koulutustaan vastaavaa työtä tai vaikkapa puhdas vakaumuksellinen valinta.

Siviilipalvelus on ollut Suomessa lain takaama vaihtoehto jo vuodesta 1931. Ensimmäiset sivarit joutuivat perustelemaan valintansa kuulustelijoille, jotka päättivät oliko hakijan vakaumus riittävä.

Nykyään sivarin ei tarvitse perustella päätöstään kenellekään muulle kuin itselleen. Puumerkki paperissa riittää.

Aseistakieltäytyjäliitto vastustaa kärjekkäästi nykyistä siviilipalvelusjärjestelmää. Järjestö kokee sen luonteeltaan rangaistavaksi. Suurin vastustus kohdistuu palvelusajan kestoon.

Myös Lapinjärven siviilipalveluskeskuksen koulutusvastaavan, Markku Lautamäen mukaan 13 kuukautta on aivan liian pitkä aika.

"Siviilipalvelus pitäisi olla kaksi kuukautta lyhyempi. Se säästäisi kaikkien voimavaroja."

Lautamäki näkee siviilipalveluksessa muitakin epäkohtia, joihin tulisi puuttua.

"Valtion virastot eivät ole ottaneet sivareita niin hyvin kuin olisimme toivoneet. Myös majoituskustannuksista on ollut ongelmia. Ei sivarin pitäisi joutua tappelemaan asumisesta oman Kelan kanssa."

Työministeriön kanssa sopimuksen tehneitä palveluspaikkoja on Suomessa noin 1 800 ja Tampereella 50. Palveluspaikkana voi toimia mikä tahansa julkisoikeudellinen taho. Voittoa tavoittelematon yhteisö tai säätiö voidaan myös hyväksyä palveluspaikaksi.

Käytännössä tavallisimpia palveluspaikkoja ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitokset, virastot, koulut ja yliopistot, kirjastot ja kulttuurilaitokset.

Lautamäen mukaan sivarit ovat tärkeää työvoimaa yhteiskunnalle.

"Sivareiden joukossa on paljon kulttuurisesti ja tietoteknillisesti lahjakasta porukkaa. He tekevät arvokasta työtä käytännössä ilmaiseksi." Lautamäki ei ole kuullut, että Tampereella olevissa sivaripaikoissa olisi ollut suurempia ongelmia.

Ilkka Pernu
Kirjoittajalla on aamuja jäljellä 282.

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto