Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Suomalaisen parapsykologian grand old man

Olavi Kiviniemi teki 1970-luvulla kokeita pikkupojilla. He kykenivät hänen mukaansa taivuttamaan metalliesineitä mielen voimalla.

Olavi Kiviniemi
Olavi Kiviniemi

"Rajatiedon harrastajat pitävät minua skeptikkona ja skeptikot puolestaan pitävät minua huuharina", naurahtaa Olavi Kiviniemi.

Hän eläkkeellä oleva diplomi-insinööri, joka on toiminut pitkään Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura ry:n puheenjohtajana. Vuonna 1938 perustettu yhdistys tavoittelee parapsykologian tutkimuksen ja opetuksen ottamista korkeakoulujen ja tieteellisten seurojen tutkimus- ja opetusohjelmiin.

"Maailma olisi huomattavasti erilainen, jos parapsykologia saisi läpimurron vakavasti otettavana tutkimusalana. Psi-ilmiöitä pitäisi tutkia kaikilla nykytieteen menetelmillä. Parapsykologiassa vaaditaan monipuolista asiantuntemusta."Psi on termi, joka kuvaa oletettua vaikutusmekanismia paranormaalien ilmiöiden taustalla. Niitä ovat esimerkiksi telepatia, ennaltatietäminen ja psykokinesia. Se tarkoittaa esineisiin, eliöihin ja tapahtumiin vaikuttamista ilman tunnettuja keinoja. Myös poltergeist-ilmiöt ja henkimaailman kanssa rupattelu kuuluvat tutkimusalueeseen.

Kiviniemi kiinnostui aiheesta lukiessaan koululaisena kummitusjuttuja Apu-lehdestä. Poikkeuksellisen rajuja kummituskokemuksia hän kuuli myös sedältään. Uteliaisuus kasvoi opiskeluaikana hänen lukiessaan parapsykologian aikakauslehtiä ja kuunnellessaan tuttaviensa kokemuksia oudoista ilmiöistä.

"Sikäli kuin osaan itseäni tulkita, en usko erityisen psi-voiman olemassaoloon, mutta pidän psi-ilmiöiden olemassaoloa äärimmäisen todennäköisenä."

Omaa teoriaa paranormaalien ilmiöiden mekanismista Kiviniemellä ei ole.

"Henkimaailmahypoteesia soveltaen voidaan selittää muutamia psi-ilmiöryhmiä, mutta kokonaiskuva jää ongelmalliseksi. Melko vahvoista viitteistä huolimatta hypoteesi jää uskon asiaksi."

Lusikoita väitetysti mielensä voimalla taivuttanut israelilainen showmies Uri Geller herätti suurta huomiota 1970-luvulla. Gellerin saaman huomion vanavedessä myös metallioppiin erikoistunut diplomi-insinööri Kiviniemi päätti tutkia asiaa.

"Löysin kaksi suomalaista pikkupoikaa, jotka kykenivät taivuttamaan lusikoita mielensä voimalla aikuisten ympäröiminä. Näin sen omin silmin työpaikkani laboratoriossa Ã…minneforsissa. Heitä ei saatu koskaan kiinni huijauksesta."

Hän koetti järjestää mittavan koesarjan tutkiakseen poikien kykyjä, mutta siihen mennessä ne olivat kadonneet.

"Pojat ovat tietenkin nyt miehiä, eikä heidän elämässään tietääkseni ole enää erikoisia ilmiöitä. He muistavat hyvin silloiset tapahtumat."

Miksi vaikuttaa siltä, että paranormaalit ilmiöt häviävät aina, kun niitä aletaan kunnolla tutkia?

"Eivät ne aina ole hävinneet, eivätkä häviä. Mutta psillä on tosiaan tavallaan valitettava laantumistaipumus, jonka kanssa on pakko tulla toimeen. Osa ilmiöiden häviämisestä johtuu tietysti siitä, että ne ovat olleet vain luuloteltuja."

Kiviniemi väittää, että parapsykologian kokeellisessa tutkimuksessa on saatu toisinaan tilastollisesti vahvasti merkityksellisiä tuloksia.

Hänen mukaansa ihmiset kiinnostuvat paranormaaleista ilmiöistä, koska heillä on joko niin selviä kokemuksia itsellään, tai he kuulevat niistä tuttaviltaan.

"Näitä kokemuksia on esiintynyt kaikkina aikoina ja merkillisiä asioita tapahtuu koko ajan edelleenkin. Siksi jotkut harvat ovat kiinnostuneet niistä myös maailmankuvan kannalta."

Hän kertoo itse kokeneensa hämmästyttäviä yhteensattumia, mutta parhaan tuntuman ilmiöihin hän on saanut tarkistelemalla muiden kertomuksia.

"Hyvin selviä myönteisiä tuloksiakin on tullut, mutta eiväthän ne ole vakuuttaneet muita kuin itseäni ja lähipiiriäni. Kerron niistä blogissani."

Blogin esittelytekstissä alleviivataan sen olevan New Age -vapaa. Kiviniemi haluaa tehdä pesäeron epätieteellisen rajatietoporukan kanssa.

"New Age -väki luulee, että on olemassa psyykikkoja, jotka tuottavat luotettavasti psi-ilmiöitä. Ilmeisesti satunnaisia vahvojakin osumia on, mutta lähes aina kyvyt haihtuvat olemattomiin kontrolloiduissa kokeissa."

Hän myöntää, että monet rajatiedosta innostuneet uskovat mitä tahansa vailla kritiikin häivääkään.

"Heillä ei ole kunnollista käsitystä maailman realiteeteista, eivätkä he halua romuttaa toiveajatteluaan kriittisyydellä. Realismin välttäminen on suurelta osalta tiedostamatonta."

"Pahin painolasti alalle tulee tietämättömien maallikkojen ja nuorten taholta, jotka kertovat tekevänsä paranormaalia tutkimusta, vaikka eihän se mitään tutkimusta ole."

Parapsykologian Kiviniemi määrittelee tieteellisin menetelmin tehdyksi tutkimukseksi, joka käsittelee tiedonsaantia ja fyysisiä vaikutuksia, joita luonnontiede ei pysty selittämään ja joilla on jotakin tekemistä ihmisen tai eläimen tajunnan kanssa. Erityisen kiinnostunut hän on konkreettisista fyysisistä vaikutuksista.

"Vankimpia todisteita ovat mielestäni dokumentoidut fysikaaliset vaikutukset."

Mielen voimalla taivutetut lusikat, esimerkiksi.

"Valitettavasti edes parapsykologian tutkijat eivät useinkaan osaa suhtautua niihin riittävällä arvostuksella."Skeptikot kuittaavat väitteet paranormaalien ilmiöiden todisteista silkaksi huuhaaksi.

"He eivät tunne parapsykologiaa, ja asioita tarkistelematta he uskovat, että psi-ilmiöitä ei ole olemassa. Vain skeptisiin lähteisiin tukeutuminen aiheuttaa tietämättömyyttä ja tieteen edustajien mukanaolo luo ylimielisyyttä."

Turhauttaako se?

"Joskus on turhauttanutkin, mutta onhan meillä myös kreationisteja sekä kuukäyntien ja jääkausien kieltäjiä, joten ei organisoitunutta skeptismiä kannata ihmetellä!"

Hieman yllättäen Kiviniemi kiittää myös kuuluisia skeptikoita James Randia ja Derren Brownia.

"He ovat tehneet paljon tärkeää kansanvalistustyötä, mutta myös vahinkoa parapsykologialle tieteenä. Randi on hyökännyt parapsykologiaa vastaan aineistoa valikoiden, asioita vääristellen ja pahimmillaan suorastaan valehdellen."

Hänen mukaansa mitään selvää rajaa ei ole olemassa huuhaan ja "aidon paranormaalin ilmiön välillä", vaan tutkijoiden pitäisi ottaa huomioon vain varmistetut tosiasiat ja ilmiöiden selittämättömyys.

"On laajoja harmaita alueita, joista kukaan ei ota tolkkua."

Mutta kuinka se nyt lopulta on: Ovatko kummitukset, telepatia ja psykokinesia totta?

"Mielestäni näistä kaikista on sen verran todisteita, että aiheiden tutkimusta pitäisi jatkaa."Seppo Honkanen, tekstiOlavi Kiviniemen blogi:
http://parapsykologia.blogspot.com/


Skeptikko kommentoi: "Miksi todisteiden pyytäminen ärsyttää?"

Rajatieteilijöiden arkkivihollisia ovat skeptikot. Kun skeptikolta kysytään, kuoliniskuja parapsykologialle ovat esimerkiksi psin määrittelemättömyys, ilmiöiden toistumattomuus sekä ristiriitaisuus muiden tieteiden kanssa.

"Skeptikot eivät suinkaan kiellä paranormaalien ilmiöiden olemassaoloa, vaan peräävät vain todisteita niiden puolesta. Jostakin syystä se kovasti ärsyttää paratutkijoita. Heidän mielestään anekdootit riittävät todisteeksi", toteaa Pertti Laine.

Hän on Skepsis ry:n puheenjohtaja. Skepsis määrittelee olevansa yhdistys, jonka tavoite on edistää kriittistä ajattelua, tieteellisen tiedon hankintamenetelmien opetusta sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta.

"Skeptikot voivat syyllistyä virheellisiin väitteisiin siinä missä kuka tahansa. Vaikka skeptikot ovat väärässä jossakin asiassa, se ei todista paranormaalien ilmiöiden puolesta."

Laineen mukaan skeptikon maailmankuva on tieteellinen eli avoin ja itseään korjaava. Se perustuu saatavissa oleviin tosiasioihin. Skeptisyys on siis sitä, että omia ajatuksia pitää olla valmis tarkistamaan, kun uusia todisteita esitetään.

"Tiedemaailma ei ole erityisen kiinnostunut paranormaaleista ilmiöistä, koska luonnontieteissä on vielä hyvin paljon merkillisiä ja selvittämättömiä asioita, joiden tutkiminen onnistuu ihan tieteellisin menetelmin, erityisesti kun ilmiöt on mahdollista toistaa kokeellisesti", selittää Laine.

"Myyttiset tarinat kiinnostavat toki folkloren tutkijoita."

Sadan vuoden aikana tehdyn parapsykologisen tutkimuksen ainoa varma tulos on se, että ihminen on halukas huijaamaan, todetaan Skepsiksen verkkosivuilla. Kun tutkimus tehdään huolellisesti, paranormaalit ilmiöt loistavat poissaolollaan.

"Telepatiaa tutkittaessa on ehkä päästy lähimmäksi tilastollista todennäköisyyttä, tällä perusteella ilmiö on hyvin heikko tai sitä ei ole olemassa."

"Väitetyt paranormaalit ilmiöt rikkovat selvästi nykytietämystä fysiikan laeista. Silloin ainoa mahdollinen tapa tutkia niitä on luonnontieteellinen näkökulma. Ihmetellä voi, miksi tiedeihmiset eivät törmää lainkaan paranormaaleihin ilmiöihin luonnontieteellisissä kokeissaan?"

Skeptikkotaikuri James Randiin kohdistunutta arvostelua Laine pitää virheellisenä.

"Randi on tehnyt vuosikymmeniä hyvää työtä huijareiden paljastamisessa. En ole nähnyt missään todisteita siitä, että hän olisi valehdellut."Seppo Honkanen

Parapsykologista sanastoa

Psi on käsite kuvaamaan hypoteettista vaikutusmekanismia, jonka arvellaan olevan paranormaalien ilmiöiden taustalla. Psi-ilmiöitä ovat sellainen tiedonsaanti tai fysikaalinen vaikutus, jota ei voida selittää nykytieteen valossa ja jolla on jotakin tekemistä ihmisen - tai eläimen - tajunnan kanssa.ESP tarkoittaa aistien ulkopuolista havaitsemista.Psykokinesia tarkoittaa, että ihminen voi vaikuttaa esineisiin tai tuleviin tapahtumiin ajatuksen voimallaPrekognitio eli ennaltatietäminen on aistien ulkopuolisen havainnoinnin muoto, jossa saadaan tietoa tulevista tapahtumista yliluonnollisin keinoin.Poltergeist (saks. polter Â’meluÂ’ + geist Â’henkiÂ’), suomeksi räyhähenki, tarkoittaa kummittelun kaltaista ilmiötä, jonka tunnusmerkki on elottomien esineiden liikuttelu.Psyykikko on henkilö, joka väittää omaavansa perinteisesti paranormaaleiksi kutsuttuja kykyjä.Telepatia eli ajatuksensiirto tarkoittaa kykyä kommunikoida toisten kanssa ajatuksen välityksellä.Meedio on henkilö, joka väittää kykenevänsä ottamaan yhteyden kuolleisiin henkilöihin tai henkimaailmaan ylipäätään.New Age on maailmankatsomuksellis-uskonnollinen liike, joka henkisyyttä korostamalla asettautuu ristiriitaan materialistis-tieteellis-teknologisen maailmankatsomuksen kanssa.Lähteet: Skepsis, Wikipedia, Olavi Kiviniemi

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (3)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.
 1. Olavi Kiviniemi (28.10.11, kello 16:15)

  Muutamia täsmennyksiä:

  "Rajatieteilijöiden arkkivihollisia ovat skeptikot. Kun skeptikolta kysytään, kuoliniskuja parapsykologialle ovat esimerkiksi psin määrittelemättömyys, ilmiöiden toistumattomuus sekä ristiriitaisuus muiden tieteiden kanssa."

  Parapsykologit ja rajatieteilijät ovat eri asia. Psi on karkeasti määritelty. Se on työhypoteesi, joka mahdollistaa tutkimuksen. Psi-ilmiöt ovat toistuneet lukemattomissa kokeissa ja spontaanitapauksina arkipäivän elämässä.

  "Sadan vuoden aikana tehdyn parapsykologisen tutkimuksen ainoa varma tulos on se, että ihminen on halukas huijaamaan, todetaan Skepsiksen verkkosivuilla. Kun tutkimus tehdään huolellisesti, paranormaalit ilmiöt loistavat poissaolollaan."

  Jos tutustuu parapsykologian tutkijoiden kirjoittamiin raportteihin, niin on helppo todeta näiden skeptikkojen väitteiden olevan paikkansa pitämättömiä.

  "Randi on tehnyt vuosikymmeniä hyvää työtä huijareiden paljastamisessa. En ole nähnyt missään todisteita siitä, että hän olisi valehdellut."

  Randin hyvät työt jo totesinkin vastauksissani. Pertin väite Randin viattomuudesta parapsykologian suhteen edellyttää, että hän ei ole tarkistanut Randin kirjoituksia eikä myöskään blogissani esitettyjä esimerkkejä.

 2. Seppo Honkanen / Aviisi (28.10.11, kello 17:02)

  Kiitos kommentista, Olavi Kiviniemi!

 3. Muinaistutkija (05.11.11, kello 21:10)

  Suoralainaus osoitteesta:

  keskustelu.skepsis.fi/htm...

  "Jos puhutaan harmittomista tyypeistä, niin otetaan vaikka tuo Olavi joka muuten kehtas vittuilla samassa lehdessä, joten sanotaan nyt mielipide miehestä ilman kaarteluja.
  No minä pidän Olavi Kiviniemeä aivan turhakkeena. Harmiton hupsu joka jaanaa noita 70-luvun parajuttuja jota tutkii 70-luvun metodein 70-luvun asenteella. Olis ees vähän tässä päivässä – vaikka esim Sheldraken jutuissa – niin ei olis niin muumion tasoista hommaa jossa vaan pöly pölisee. Kun ei ne toimineet silloinkaan 70-luvulla niin ei ne toimi nytkään vaikka kuinka vetäisi nostalgialla. tai kuinka olis näkevinään tilastoissa poikkeamaa.

  Tai siis eihän Kiviniemi mitään tutki, sehän vaan kulkee ympäriinsä messuamassa että pitäs tutkia. Tärkeenä ja sormi pystyssä – pitäs tutkia. Pitäis ja pitäis. On se kans ihme juttu että jos joku homma kiinnostaa niin miksei ota ja tutki. Ei kai tollanen PSI-tutkimus tartte muuta resurssia kun ostaa korttipakan anttilasta? ne on toiset tyypit jotka oikeasti jotain tutkii ja saa aikaankin ja ne jotka vaan messuaa että pitäis tätä ja pitäis tota.

  Mun mielestä tuo Kiviniemi on vaan tyyppi jolle jäi 70-luku pysyvästi päälle eikä sen jorinoista jää muuta käteen kun annos nostalgiaa. "

  Suoralainaus:

  Jukkis Nieminen
  keskustelu.skepsis.fi/htm...

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto