Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Tutkintotehtailua: kyllä [x] ei [ ]


Kuluvan lukukauden
aikana olen ollut osallistujana useilla hallintotieteiden perusopintoihin kuuluvilla viiden opintopisteen kursseilla. Näistä osassa vaadittavina opintosuorituksina on ainoastaan osallistuminen luento-opetukseen. Arvioinnin perustana on ollut luentotentti, joka koostuu noin 20-30 oikein/väärin -väittämästä. Erään kurssin vastuuopettaja perusteli suoritustapaa toteamalla humoristisesti, ettei millään jaksaisi lukea kaikkien opiskelijoiden hieroglyfivastauksia.


Tampereen yliopiston
strategiassa mainitaan välittömät toimet koulutuksen uudistamiseksi vuosina 2010-2012. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat muutetaan osaamisperustaisiksi sekä opintojen suorittaminen määräajassa mahdollistetaan opetuksen suunnittelulla ja järjestelyillä. Yliopiston tehtävänä on kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

On aiheellista kysyä, että mittaavatko mainitsemani kaltaiset suoritustavat opiskelijoiden todellista osaamista? Toki ymmärrän, että monen sadan opiskelijan peruskursseilla täytyy ottaa huomioon myös käytännön järjestelyt. Tutkittaviin aiheisiin voidaan perehtyä tarkemmin myös esimerkiksi aineopintojen aikana, mikäli tieteenalaan halutaan syventyä tarkemmin.

Opiskelijan olisi heti opintojen alkuvaiheessa olennaista sisäistää joitain yliopistolle ja tieteelliselle tiedolle ominaisia perusajatuksia. Yksi tärkeimmistä taidoista on tiedon soveltaminen omassa ajattelussa ja edelleen käytännön toiminnassa. Sitä myös akateemisesti koulutetulta halutaan työelämässä.

En väitä, että perinteiset esseemuotoiset tenttivastaukset vaatisivat välttämättä syvällistä opitun soveltamista. Silti yhtenäisen ja loogisesti johdonmukaisen tekstin tuottamisen edellytyksenä on vastaanotetun tiedon kokoaminen ja järjestäminen luovassa ajatusprosessissa. Parhaimmillaan sitä voitaneen kutsua oppimiseksi.


Tieteelliseen ajatteluun
kuuluu myös eri näkökulmien merkityksen ymmärtäminen ja pyrkimys hienovaraisten eroavaisuuksien tunnistamiseen ja tulkitsemiseen. Tämän tieteenfilosofisen ihanteen pohjalta on mieletöntä typistää kysymykset yksinkertaisiksi oikein/väärin -väittämiksi.

Tulkitsen kurssien suorittamiseen vaadittavien opintosuoritusten ja arviointiperusteiden keventämisen olevan linjassa opintoaikojen lyhentämisen kanssa. Vaadittava työmäärä suhteessa myönnettäviin opintopisteisiin on suhteellisen vähäinen, mikä mahdollistaa opintojen tehokkaan suorittamisen. Uhkana on, että yliopiston tarjoamat valmiudet maailman ymmärtämiseksi latistuvat vain tutkintotodistuksen tuomaksi muodolliseksi pätevyydeksi ja maailman muuttajista tulee vallitsevan todellisuuden uusintajia.

Aleksi Karppinen
VIVA

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto