Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Yliopiston uusi hallitus ei suunnittele isoja uudistuksia

Lukukausimaksut eivät saa kannatusta Tampereen yliopiston uudessa hallituksessa. Opiskelijoita edustavat Veera Kaleva ja Johannes Lehtinen.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Veera Kaleva ja Johannes Lehtinen ovat mukana yliopiston korkeimman tason päätöksenteossa vuodenvaihteesta alkaen. ”Yliopistolla on paljon päätäntävaltaa oman avoimuutensa suhteen. On hallituksen päätettävissä, miten esimerkiksi seuraava yliopiston strategia laaditaan. Itse kannattaisin Islannin perustuslain laatimisen mallia eli selkeää avoimuutta alusta asti”, Lehtinen sanoo.
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Veera Kaleva ja Johannes Lehtinen ovat mukana yliopiston korkeimman tason päätöksenteossa vuodenvaihteesta alkaen. ”Yliopistolla on paljon päätäntävaltaa oman avoimuutensa suhteen. On hallituksen päätettävissä, miten esimerkiksi seuraava yliopiston strategia laaditaan. Itse kannattaisin Islannin perustuslain laatimisen mallia eli selkeää avoimuutta alusta asti”, Lehtinen sanoo.


Tampereen yliopiston
ylintä päätösvaltaa käyttävä yliopistokollegio valitsi yliopistolle uuden hallituksen marraskuun alussa. Hallitus aloittaa vuoden 2013 alussa ja määrää yliopiston toiminnan päälinjat neljän vuoden ajan.

Aviisin tavoittamat hallituslaiset eivät lupaa yksikköihin ja tutkinto-ohjelmiin siirtymisen kaltaisia muutoksia. "Tällä kaudella pitää keskittyä vakiinnuttamaan luotuja rakenteita", sanoo ainoana viime hallituksesta jatkava Rauno Ihalainen. Hän toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajana.

Yksikään uusi hallituksen jäsen ei katso yksikköuudistusta täysin ongelmattomaksi. Terävintä kritiikkiä esittää yliopiston muuta henkilökuntaa edustava tutkija Jaana Parviainen. "Yksikköuudistus on koetellut yliopistoa työyhteisöllisestä näkökulmasta. Se on rapauttanut työmotivaatiota ja luonut uusia konflikteja ihmisten välille. Uudet tutkinto-ohjelmat ovat olleet sikäli pettymyksiä, että niiden myötä ei näytä syntyneen monitieteisiä avauksia uudenlaisten oppiaineyhdistelmien myötä."

Opiskelijoita yliopiston uudessa hallituksessa edustavat Veera Kaleva ja Johannes Lehtinen sanovat olevansa hyvä työpari. Lehtinen on toiminut järjestötasolla ja tuntee yliopiston arjen, ja Kaleva taas on ollut kansallisen tason koulutuspolitiikassa.

"Korkean profiilin politiikassa mukanaolo tosin vieraannuttaa todellisuudesta, eli on hyvä palata nyt takaisin opiskelijaksi", Kaleva sanoo. Opiskelijaedustajat vakuuttavat, että osaavat tarvittaessa olla tiukkoja.

"Me ei olla mitään nössyköitä", Kaleva toteaa. "Mutta se ei tarkoita, että hallituksessa olisimme vastustamassa kaikkea."


Yliopiston hallitus
päättää esimerkiksi lukukausimaksukokeiluihin osallistumisesta. Tampereen yliopisto on tähän mennessä puolustanut koulutuksen maksuttomuutta tasa-arvon nimissä. Kaikki Aviisin tavoittamat hallituksen jäsenet kertovat kannattavansa suomalaisille opiskelijoille maksutonta koulutusta, mutta osa haluaa pitää ulkomaalaisilta perittävät maksut yhä keskustelussa.

"Maksuttomuudesta on oltava selkeä kirjaus yliopiston strategiassa, koska maksullisuus tunkee järjestelmään täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston kautta", sanovat Kaleva ja Lehtinen.

"Suomen vahvimpia kilpailuetuja on, että meillä saa ilmaisen korkeatasoisen koulutuksen yliopistotutkintoon saakka. Koulutus on myös sosiaalinen oikeus, jonka pitää näin rikkaassa maassa kuulua kaikille", linjaa uuden hallituksen jäsen Risto Heiskala. Hän toimii Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen instituutin johtajana.

Myös vapaa sivuaineoikeus on uuden hallituksen mukaan olennainen osa yliopistoa. "Tärkeää on, että sivuaineiden valinta yli yksikkörajojen toimii", toteaa hallituksen jäsen Seija Ilmakunnas. Hän on Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja ja opiskellut Tampereen yliopistossa. Uudet hallituslaiset tahtovat myös rahaa ja mahdollisuuksia yliopiston parempaan julkiseen näkymiseen.


Tiina Heikkilä
Miten ihmeessä valta jakautuu yliopistossa?


Tampereen yliopistossa
korkeinta valtaa käyttää 45-jäseninen yliopistokollegio, jossa ovat tasaisesti edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Professorien ja muun henkilökunnan edustajat valitaan vaaleilla. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee kollegion opiskelijaedustajat.

Korkeinta käytännön päätösvaltaa Tampereen yliopistossa käyttää yliopiston hallitus. Hallitus päättää muun muassa oppiaineiden lakkauttamisista, yliopiston sisäisestä rahanjaosta ja strategiasta. Strategia määrittää esimerkiksi, onko yliopistossa tiedekuntia ja laitoksia vai yksiköitä ja tutkinto-ohjelmia. Hallitus valitsee myös rehtorin ja yksiköiden johtajat.


Yliopistokollegio vahvistaa
yliopiston hallituksen kokoonpanon, johon professorien ja muun henkilökunnan edustajat valitaan vaaleilla. Ylioppilaskunta valitsee hallituksen opiskelijaedustajat, ja ulkopuoliset jäsenet valitsee kollegio. Opiskelijajäsenet ovat tasavertaisia muiden hallituslaisten kanssa. Ehdolle voi asettua kuka tahansa, eikä ehdokkuus edellytä kuulumista mihinkään puolueeseen tai ryhmään. Yksiköiden sisäisistä asioista päättävät yksiköiden johtokunnat. Myös rehtorilla ja yksiköiden johtajilla on yliopistossa päätösvaltaa.

Tampereen yliopiston kansleri Jorma Sipilä on kirjoittanut yliopiston kulissien vallankäytöstä kirjan Valta yliopistossa (Vastapaino 2007).Hallituksen jäsenet

Hallitukseen kuuluvat vuoden alusta opiskelijat Veera Kaleva ja Johannes Lehtinen, professoreista Risto Heiskala, Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, muusta henkilökunnasta Jaana Parviainen sekä ulkopuoliset jäsenet Rauno Ihalainen, Seija Ilmakunnas, Marita Ruohonen, Petri Räsänen ja Kai Öistämö. Yliopiston sisäisten jäsenten vaalissa äänestysprosentti oli 45%.

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto