Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 
Aviisi 15/2007
kansi

Werstaassa: YKK täyttyi työläisistä ja naisista

Tampereella oli kevyempi hierarkia kuin Helsingissä

Tampereen yliopistossa oli jo 1960-luvulla enemmän naispuolisia kuin miespuolisia opiskelijoita.
Tampereen yliopistossa oli jo 1960-luvulla enemmän naispuolisia kuin miespuolisia opiskelijoita.

Tampereen yliopisto perustettiin vuonna 1925 Kansalaiskorkeakoulu-nimisenä. Sen tarkoitus oli toimia lahjakkaiden ei-ylioppilaiden opinahjona. Tampereen yliopiston edeltäjä Yhteiskunnallinen Korkeakoulu (YKK) muutti Helsingistä Tampereelle vuonna 1960, jolloin jo hiukan yli puolet opiskelijoista oli ylioppilaita.

"Verrattuna Helsinkiin täällä ei ollut osakuntia kokoamassa yhteen saman maakunnan ylioppilaita, vaan kaikki olivat samaa joukkoa ja samanarvoisia. Perhetaustoja ja luokkaeroja ei ajateltu, koska kaikki aloittivat uuden elämän opiskelujen alkaessa. Ainoastaan politisoituminen alkoi jakaa ihmisiä vuosien 1968-1969 tienoilla", kertoo historiantutkija Mervi Kaarninen.

Tampereen yliopisto on kasvanut 82-vuotisen historiansa aikana 72 ei-ylioppilaan Kansalaiskorkeakoulusta noin 16 000 opiskelijan tiedeyliopistoksi. Suurin kasvu tapahtui vuosina 1960-1968, jolloin YKK:n opiskelijamäärä yli viisinkertaistui. Opiskelijamäärän kasvu oli sen tiedekuntien kasvua. Ylioppilastulva ja korkeakouluopiskelijoiden määrän kohoaminen oli valtakunnallinen ilmiö.

Suomalainen korkeakoululaitos oli toisen maailmansodan jälkeen ensisijaisesti parempiosaisten perheiden lasten koulutusväylä. 1960-luvun loppuun asti sosiaaliset erot korkeakoulujen opiskelijarakenteessa tasoittuivat ja erityisesti työ- ja maatalousväestön jälkeläisten edustus kohosi. YKK oli selvästi työläis- ja maalaisnuorten suosima oppilaitos. Opiskelijarakenteessa näkyi, että korkeakoulu toimi työväen kaupungissa.

YKK:n ensimmäisenä Tampereen vuonna opiskelijoista oli vielä viidesosa helsinkiläisiä, jotka suorittivat opintonsa loppuun huolimatta oppilaitoksen muutosta. Helsinkiläisten osuus väheni kuitenkin nopeasti ja 1960-luvun puolivälissä heitä oli enää noin kahdeksan prosenttia opiskelijoista.

"Tampereella oli helpompi opiskella, koska täällä oli vapaa sivuaineoikeus sekä kevyempi ja nuorempi rakenne kuin jossain määrin hierarkisessa Helsingin yliopistossa. Tampereella oli vähemmän muodollista, mutta opetuksen taso ei kuitenkaan eronnut", vertaa kummassakin yliopistossa opiskellut Kaarninen.

Tampereella YKK alkoi vetää heti puoleensa kotikaupungin ja lähikuntien ylioppilaita ja muuta nuorisoa. Tampereen yliopistoksi nimensä 1966 muuttanut YKK ei kuitenkaan kehittynyt maakunnalliseksi korkeakouluksi, vaan 1960-luvun lopulla opiskelijoista noin kaksi kolmasosaa tuli Pirkanmaan ulkopuolelta.

"Tampereen yliopisto oli tiloiltaan ja asenteeltaan moderni. Opiskelijaradikalismi oli rajumpaa ja poliittisempaa kuin kalseassa ja vanhanaikaisessa, joskin arvokkaasti akateemisessa Helsingin yliopistossa. Tampereella minua tosin houkutti mahdollisuus opiskella toimittajaksi, ei yliopiston vasemmistolainen imago. Ylempiluokkaistenkin perheiden lapset halusivat samastua työväenluokkaan koettuaan taistolaisen herätyksen", sanoo toimittaja Leena Sallinen.

YKK oli jo 1960-luvun alussa naisten akatemia. Heitä oli lähes 54 prosenttia opiskelijoista, vaikka koko maassa naisten osuus kaikista korkeakouluopiskelijoista oli 46 prosenttia. Vuonna 1970 naisten osuus oli kohonnut jo lähes 57 prosenttiin. Suomessa oli naisopiskelijoita 1960-luvun lopulla suhteellisesti eniten maailmassa.

"Tämä ei kuitenkaan näkynyt arjen opiskelijaelämässä. Naisten suureen määrään vaikuttivat humanistisen tiedekunnan perustaminen sekä muut naisvaltaiset oppiaineet, kuten sosiaaliala. Naisten suurta määrää näillä aloilla ei ihmetelty", sanoo Kaarninen.


Teksti: Jukka Peltonen
Kuva: Tampereen yliopiston arkisto

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto