Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Tasapuolisuutta kannabiskeskusteluun!

Maanantaina 1.11. julkaistiin Aamulehdessä Matti Mörttisen kirjoitus kannabiksen laillistamisesta. Samaa henkeä oli nähtävissä Aviisin 13/2010 Kotoisa kannabis -artikkelissa. Molemmista jutuista paistaa läpi vähintäänkin lievä asenteellisuus tai sitten linjaa selittää tietämättömyys. Kannabis -teema on ollut muutoinkin esillä lukuisissa yhteyksissä viimeisen puolen vuoden aikana, jonka vuoksi haluamme tuoda näkökulmamme keskusteluun.

Mörttinen kuvaa Suomalaista huumepolitiikkaa "kieltojen ja myyteillä pelottelun linjaksi". Lisäksi hän toteaa, että "vuosikymmenet pelottelu on ollut tärkein huumeiden torjuntakeino". Väite voi hyvinkin päteä 70-80-luvulla syntyneiden saamaan päihdekasvatukseen. Sen sijaan ajantasaisesta laadukkaasta ehkäisevästä päihdetyöstä se ei kerro mitään, vaan pikemminkin ylläpitää myyttistä mielikuvaa "väärintehdystä" päihdekasvatuksesta.

Sekä AL:n että Aviisin jutuissa oli ohitettu se seikka, että päihteen haitat suhteessa laajempaan päihdekulttuuriin ovat kokonaisuutta tarkastellen aina enemmän kuin pelkkä osiensa summa. Jutuissa on haluttu selvästi pelata vastakkainasettelujen kautta. Myös ainainen porttiteoriasta kiistely näyttää hyvin hedelmättömältä. Kannabiksen käyttö voi aiheuttaa riskin ajautua, lukuisista eri syistä, muihin huumaus- tai lääkeaineisiin, mutta ei ole vääjäämätön tie kohti narkomaniaa. Useimmat kannabiksen kokeilijat lopettavatkin muutamaan käyttökertaan.


On täysin totta, että kannabis ei aiheuta myrkytyskuolemia, ja että sen haittavaikutukset eivät ole niin ilmeisiä, kuin joidenkin muiden päihteiden kohdalla. Eri päihteiden haitat ja vaikutukset ovat hyvin erilaisia ja niihin vaikuttavat mm. yksilölliset tekijät, siksi niitä on vaikea tasapuolisesti samoilla mittareilla vertailla. Pitää myös muistaa, että alaikäisille nuorille haitat ovat moninkertaisia aikuisiin nähden. Harvoin mikään päihde erityisesti lisää käyttäjänsä elämänlaatua. Valvottu lääkekäyttö on asia erikseen ja siihenkin liittyy omat riskinsä.

Mielestämme kiinnostavaa on pohtia miksi mediassa halutaan niin voimakkaasti ottaa kantaa kannabikseen ja tuoda esiin sitä puoltavia näkökulmia? Tilanne olisi toinen, jos riskejä ja laillistamisen mahdollisia etuja ja haittoja käsiteltäisiin tasapuolisesti ja riittävän laajasti, mikä on toki hankalaa näin monisyisen aihepiirin kohdalla.

Näyttää siltä, että kannabiksen puolestapuhujat ovat sortuneet juuri siihen, mistä ovat päihdevalistusta kritisoineet; propagandaan, yksisilmäisyyteen ja riittämättömältä pohjalta tehtyihin yleistyksiin. Kannabiksen käytön kieltäminen koetaan individualismin ja yksilönvapauden loukkauksena. Kumpi sitten on eettisesti enemmän oikein; ajaa tietyn vähemmistön oikeutta käyttää ja viljellä lempipäihdettään vai pyrkiä enemmistöä suojaavaan kriittiseen ja vastuulliseen päihdekulttuuriin?


Alkoholi ja humalahakuinen juominen aiheuttavat todellisia ongelmia. Suomessa. Mutta oikeuttaako alkoholin ja tupakan ongelmat uuden laillisen päihteen? Ei ole näyttöä myöskään siitä, että kannabis olisi tullut korvaamaan alkoholia. Miksi kannabis halutaan vapauttaa samaan aikaan kun kiristetään tupakkaan ja alkoholiin liittyvää sääntelyä? Milloin on minkään päihteen saannin ja käytön helpottaminen vähentänyt käyttöä ja käytöstä johtuvia haittoja?

YAD Youth Against Drugs ry ei kannata kannabiksen vapauttamista. Kokonaisuutena arvioiden näyttää yhä siltä, että kannabiksen vapauttamisen haitat ylittävät hyödyt. Mielestämme kaikkiin päihteisiin tulisi suhtautua vastuullisesti, asiallisesti riskeistä tiedottaen, mutta ilman aineen tai sen käyttäjien demonisointia. YAD ry kannattaa vapaata, mutta tasapuolista päihdekeskustelua, jossa prioriteettinä on ihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu eikä taistelu siitä keiden suosikkipäihteet tulisi milloinkin vapauttaa.


Rosita Juurinen
Janne Paananen
Petra Pohjonen
YAD Youth Against Drugs ry

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (2)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.
 1. demoni (15.11.10, kello 22:30)

  Kirjoituksesi on ihan hyvä, se edustaa edes hieman liberaalimpaa linjaa irti huumeista -ry:n hyökkäävästä propagandasolvauksesta. En voi silti vastustaa kiusausta puuttua epäkohtiisi.

  "kannabiksen puolestapuhujat ovat sortuneet juuri siihen, mistä ovat päihdevalistusta kritisoineet; propagandaan, yksisilmäisyyteen ja riittämättömältä pohjalta tehtyihin yleistyksiin."

  Kannabiksen laillistamisen puolella olevien ei yleisesti tarvitse sortua propagandaan, koska aiheesta on tehty tutkimuksia. Vieläpä ihan viime vuosina. En siis lähtisi suoraan sanomaan EU:n ja YK:n teettämiin riippumattomiin tutkimuksiin vetoamista propagandaksi. Nämä tutkimukset ovat julkisesti luettavissa, eivätkä perustu tunteellisiin tekijöihin. Propagandalle on erittäin hajanaisen vähemmistön muutenkin hyvin vaikeaa lähteä rakentamaan aatteellista pohjaa.

  "Tilanne olisi toinen, jos riskejä ja laillistamisen mahdollisia etuja ja haittoja käsiteltäisiin tasapuolisesti ja riittävän laajasti, mikä on toki hankalaa näin monisyisen aihepiirin kohdalla. "

  En tiedä oletko itse tietoinen ennakkotapauksista keski-ja länsi-euroopan alueelta sekä Atlantin toiselta puolen? En ole ainakaan yhdestäkään negatiivisesta kokemuksesta kuullut, vaikka olen asiaa tutkinut. Voit aloittaa vaikka Hollannin ja Portugalin lähihistorian tutkimisella. Eivät nämä tapaukset välttämättä aivan yksi yhteen skaalaudu Suomen maailmankuvaan, mutta en usko, että olisimme kovin erilaisia eteläisempiin ystäviimme verrattuna. Tästä olisi hyvä nähdä keskustelua.

  "Milloin on minkään päihteen saannin ja käytön helpottaminen vähentänyt käyttöä ja käytöstä johtuvia haittoja? "

  Tähänkin liittyen kehotan lukemaan Portugalin ja Hollannin lähihistoriaa. Saatat yllättyä.

  "Kokonaisuutena arvioiden näyttää yhä siltä, että kannabiksen vapauttamisen haitat ylittävät hyödyt."

  Niin. Koko artikkelissasi et maininnut yhtäkään konkreettista haittapuolta kannabiksen dekriminalisointiin liittyen. Esitit muutaman yleisen hypoteesin ja kritiikkiä keskustelun mustavalkoisuudesta, sitten, pam! Yhtäkkiä lyösit sen kokonaisuuden ja syyn, minkä takia kasvin pitäisi olla laiton ja käyttäjien rikollisia.
  Itse voisin luetella heti muutaman laillistamista puolustavan faktan, avainsanoina järjestäytynyt rikollisuus ja yhteiskunnallinen leimaaminen.

  "Mielestämme kaikkiin päihteisiin tulisi suhtautua vastuullisesti, asiallisesti riskeistä tiedottaen, mutta ilman aineen tai sen käyttäjien demonisointia."

  Tämä onnistuu ehkä mikämikä-maassa, mutta ei oikeassa maailmassa. Olen myös asiallisen, faktapohjaisen tiedoittamisen puolella, mutta... Et halua demonisoida, mutta haluat aineen olevan laiton ja aineen käyttäjäjien olevan rikollisia? Ei toimi.

  Kysynkin sinulta, lainauksen siivittämänä, keltä on pois, jos joku polttaa kannabista?
  ("Ketään ei kiinnosta, poltatko kannabissavukkeen vai et." Arnold Schwarzenegger)

 2. Maria Morri (08.12.10, kello 16:50)

  "Milloin on minkään päihteen saannin ja käytön helpottaminen vähentänyt käyttöä ja käytöstä johtuvia haittoja? "

  Kieltolaki. Kun ei saanut miedompia viinaksia kaupasta, alettiin tehdä itse väkeviä ja ostaa niitä myös pimeiltä markkinoilta. Alkoholisairaudet lisääntyivät ja käyttö oli täysin kontrolloimatonta. Ihmisiä sokeutui ja kuoli. Kieltolaista luovuttiin kaikkien etujen vuoksi ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

  Kehoitan myös minä tutustumaan, miten Portugalissa asiat kohenivat huumeiden dekriminalisoinnin myötä.
  www.time.com/time/health/...

  Lainaan:
  "The paper, published by Cato in April, found that in the five years after personal possession was decriminalized, illegal drug use among teens in Portugal declined and rates of new HIV infections caused by sharing of dirty needles dropped, while the number of people seeking treatment for drug addiction more than doubled.

  "Judging by every metric, decriminalization in Portugal has been a resounding success," says Glenn Greenwald, an attorney, author and fluent Portuguese speaker, who conducted the research. "It has enabled the Portuguese government to manage and control the drug problem far better than virtually every other Western country does.""

  Kaikesta huolimatta alkoholi ON millä laillista, sen sijaan kannabis ei ole. Koska ihmiset haluavat tavalla tai toisella päänsä sekaisin, ja tämä on historiallinen fakta ihmiskunnan aikajanalla, on parempi tarjota siihen mahdllisuus kuin olla tarjoamatta. Alkoholin kieltäminen toisi meille vain uuden kieltolakikatastrofin, mutta kannabiksen laillistaminen voisi kenties siirtää viihdekäyttöä alkoholista kannabikseen.

  On siis perusteltua argumentoida, että päihteiden dekriminalisoinnilla olisi enemmän hyötyjä kuin haittoja, ja enemmän hyötyjä kuin kriminalisoinnin voimassapitämisellä. Sen sijaan tässä artikkelissa ei esitetty yhtäkään muuta kuin pelkoon ja epäluuloihin perustuvaa argumenttia sille, miksi kannabista ei tulisi laillistaa. Ajaako YAD tältä pohjalta myös alkoholin kriminalisointia (ja tätä kautta ihmisten terveyden vaarantamista pimeille markkinoille)?

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto