Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Pitäisikö Tamyn lisätä suoraa demokratiaa esimerkiksi valitsemalla puheenjohtaja jäsenvaalilla?

KYLLÄ 35%Vaikka edustajistovaalien äänestysprosentti onkin valitettavan alhainen, pidän ajatusta hyvänä. Nykyinen menettelytapa kabinettipeleineen ei ainakaan helpota havaitsemaan Tamyn merkitystä opiskelijalle. Hiljalleen enemmän valtaa riviopiskelijoille sähköisten äänestysten kautta, ja pakkojäsenyys pois!


Otso MursulaJäsenäänestysten lisääminen voisi lisätä jäsenten kiinnostusta Tamyn asioita kohtaan ja siten tuoda järjestön toimintaa lähemmäksi jäseniä. En näe erityistä syytä säilyttää puheenjohtajan valintaoikeutta edustajiston yksinoikeutena. Tuoreen edaattorin silmiin puheenjohtajan valintaa edeltävät neuvottelut tuntuvat turhan vanhanaikaiselta ja salamyhkäiseltä kähminnältä..


Hanna HakkoTärkeämpänä kuin esimerkiksi suoran puheenjohtajavaalin näkisin selkeämmän ja tiivistetymmän tiedotuksen niin hallituksen kuin edustajiston tekemisistä jäsenistölle sekä hallituksen ja edustajiston tiiviimmän yhteistyön. Kaikille avoimia foorumeita, joiden kautta päätöksentekoon ja valmisteluun voi osallistua, on kyllä pyritty luomaan, mutta valitettavasti tietoisuus niistä tai siellä tehtävästä työstä ei ilmeisestikään ole, esimerkiksi joidenkin valiokuntien kohdalla alhaisesta osallistujamäärästä päätellen, tavoittanut kaikkia.

Veera KalevaKaikkien Tampereen yliopiston opiskelijoiden suulla puhuva henkilö tulisi valita suoralla vaalilla eikä millään poliittisilla lehmänkaupoilla.


AnonyymiOikeansuuntaisia askelia on jo otettu esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämisessä. Jäsenten ottaminen mukaan päätöksentekoon todellakin lisäisi kiinnostusta Tamyn toimintaa kohtaan ja tekisi sitä legitiimimmäksi. Puheenjohtajavaalin lisäksi tai sen sijaan voisi olla yksi tai kaksi asiakysymyksiin tai linjoihin liittyvää kevyttä ja sähköistä jäsenäänestystä.


Juho KarvinenEOS 41%Puheenjohtajan valitseminen suoralla vaalilla veisi Tamyä demokraattisesta päinvastaiseen suuntaan ja vankistaisi valtakunnanpolitiikkaa jo turmelevaa populistista henkilöpalvontaa. Edustajistoryhmät joutuisivat keskittymään vaaleissa yksilökampanjoihin ryhmäkampanjojen sijaan. Samalla vahvistetattaisiin virheellistä käsitystä, että joukko päähenkilöitä luovii Tamyä. Suorassa vaalissa jäsenistö päästetään mahdollisimman vähällä. Aktiivista jäsendemokratiaa on äänestysten sijaan edistettävä vahvistamalla jäsenjärjestöjen, valiokuntien ja jaostojen osuutta valmistelussa.


Pyry UrhonenSuoran demokratian lisääminen eri keinoin on hyvä ja kannatettava tavoite (tosin samanaikaisesti pitäisi löytää keinot jäsenistön aktivointiin jota ilman suorasta demokratiasta ei juuri lisäarvoa ole). Esimerkin suora puheenjohtajavaali on kinkkisempi juttu, avoimia kysymyksiä ovat mm. seuraavat: miten puheenjohtajavaali järjestettäisiin niinä vuosina joina ei ole edustajistovaaleja?.


Ilkka TiensuuVoitaisiinko valita sitten, kun pormestaritkin valitaan suoralla kansanvaalilla?


Mirva TossavainenSuora puheenjohtajavaali voisi lisätä äänestysaktiivisuutta ja kiinnostusta Tamya kohtaan. Toisaalta saattaisi käydä myös niin että valituksi tulisi vain äänestäjille tutuin naama, jos kukaan ei viitsi perehtyä tarkemmin ehdokkaiden argumentteihin ja näkemyksiin.


Elina MiettolaEI 24%Kaikki käytännön "kokeilut" tähän mennessä, kuten edarivaalit joka toinen vuosi, joissa äänestää neljäsosa jäsenistä tai esim. Tamyn strategian valmistelu kaikille avoimessa wikissä, johon ei osallistunut oikeastaan ketään, osoittavat, että ei se osallistuminen kauheasti lisäänny vaikka siihen kaikilla olisi mahdollisuus. Näin ollen on järkevää tehdä toiminnasta avointa ja osallistavaa järkevässä suhteessa niukkoihin resursseihin.


Kati RajalaEdaattorit tuntevat ja tietävät puheenjohtajakandidaatit paremmin ja heillä on parempi mahdollisuus tutustua heihin kuin äänestäjillä.


Tommi Kostilainen| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (1)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.
  1. Kati Rajala (01.12.11, kello 12:19)

    Itse vastasin kyselyyn seuraavasti ja seuraavilla perusteilla (en siis noin yksioikoisesti kuin lehteen on laitettu).

    Ei ja ehkä

    Tilanne on nykyisen lainsäädännön ollessa voimassa sellainen että Yliopistolaki määrittää, että edustajisto ja hallitus käyttävät ylioppilaskunnassa päätösvaltaa. Ylioppilaskunta-asetus puolestaan säätää, että edustajisto valitaan vaaleilla ja että edustajisto asettaa hallituksen. Näin siis sanovat laki ja asetus.

    Voidaan toki ajatella, että suora demokratia lisäisi y-kunnan legitimiteettiä ja voidaan laittaa ylioppilaskunnan resursseja siihen ihan niin paljon kuin demokraattisesti päättäen halutaan. Mutta kaikki käytännön "kokeilut" tähän mennessä, kuten edarivaalit joka toinen vuosi, joissa äänestää neljäsosa jäsenistä tai esim. Tamyn strategian valmistelu kaikille avoimessa wikissä, johon ei osallistunut oikeastaan ketään, osoittavat, että ei se osallistuminen kauheasti lisäänny vaikka siihen kaikilla olisi mahdollisuus. Näin ollen on järkevää tehdä toiminnasta avointa ja osallistavaa järkevässä suhteessa niukkoihin resursseihin.
Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto